• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
zdjecie w tle4
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Publikacje


RAPORTY

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie (2018)

            

BRIEFINGI

          

INFOGRAFIKI

HEAL dziękuje za wsparcie finansowe Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) przy produkcji niniejszych materiałów. Opinie wyrażone w materiałach niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za ich treść spoczywa na autorach. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszych materiałach.

Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96

        

                     

         

                          

INFOGRAFIKI W J. ANGIELSKIM
             

 

ULOTKI | BROSZURY