• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
zdjecie w tle4
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Publikacje

Stanowisko oficjalne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie


RAPORTY

Wpływ zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców Warszawy (2019)

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie (2018)

            

BRIEFINGI

          

INFOGRAFIKI

HEAL dziękuje za wsparcie finansowe Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF) przy produkcji niniejszych materiałów. Opinie wyrażone w materiałach niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za ich treść spoczywa na autorach. Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszych materiałach.

Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96

Infografiki o wpływie zmiany klimatu na zdrowie kobiet w ciąży i dzieci:

 

Infografiki o wpływie zmiany klimatu na zdrowie
Mały format:

Wersje plakatowe:

Infografiki o dopłatach do paliw kopalnych:


Infografiki o zanieczyszczeniu powietrza

        

Infografiki o wpływie energetyki węglowej na zdrowie

           

Infografika – wiatr vs. węgiel

 

   

         

                          

INFOGRAFIKI W J. ANGIELSKIM
             

 

ULOTKI | BROSZURY