• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
Czyste powietrze dla polski
3
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Kontakt

Health and Environment Alliance (HEAL)
ul. Koszykowa 59/3
00-660 Warszawa

 

Agnieszka Muras, Specjalistka ds. komunikacji / Communication Specialist
agnieszka@env-health.org, +48 660 462 525

Marlena Kropidłowska, Specjalistka ds. Jakości Powietrza / Air quality Specialist
marlena@env-health.org, + 48 724 179 231

Weronika Piestrzyńska, Kierowniczka Programu Zdrowie i Energia / Health and Energy Programme Manager
weronika@env-health.org, + 48 782 466 881

icon1   icon2   icon3

www.healpolska.pl

 

Biuro w Brukseli:
Health and Environment Alliance (HEAL)
28 Boulevard Charlemagne, B-1000 Brussels
Fax : +32 2 234 36 49
info@health-env.org

icon1   icon2   icon3
www.env-health.org

Health and Environment Alliance (HEAL) to międzynarodowa organizacja typu non-profit analizująca wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej.

Przy wsparciu ponad 70 organizacji członkowskich, reprezentujących lekarzy, ubezpieczycieli zdrowotnych non-profit, pacjentów, obywateli, młodzież oraz specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, HEAL uczestniczy w różnorodnych procesach decyzyjnych, przedstawiając niezależne ekspertyzy i dowody naukowe opracowane przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Nasi członkowie to międzynarodowe i europejskie organizacje, a także grupy krajowe i lokalne w 25 krajach – zarówno w państwach członkowskich UE, jak i szerszym regionie europejskim, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Siedziba główna HEAL znajduje się w Brukseli, a od 2013 roku funkcjonuje biuro lokalne HEAL w Warszawie. Dzięki monitorowaniu stężeń zanieczyszczeń powietrza, śledzeniu rozwiązań technologicznych oraz udziale w tworzeniu regulacji prawnych, dążymy do poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski, a szczególnie w jej najbardziej zanieczyszczonych regionach.

Jesteśmy niezależni od jakiejkolwiek partii politycznej lub interesów handlowych. Otrzymujemy środki finansowe z Unii Europejskiej, rządów i prywatnych fundacji, a także ze składek członkowskich. Nie akceptujemy jakiejkolwiek formy finansowania w celach komercyjnych.