Skip to content

Health and Environment Alliance (HEAL) jest organizacją non-profit analizującą wpływ środowiska na zdrowie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli i obywatelek Unii Europejskiej (UE).

Kim jesteśmy

Health and Environment Alliance (HEAL) jest organizacją non-profit analizującą wpływ środowiska na zdrowie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli i obywatelek Unii Europejskiej (UE). Nasza praca polega na promowaniu przyjaznych zdrowiu rozwiązań w zakresie kształtowania prawa i polityki. Podnosimy świadomość na temat korzyści płynących z działań na rzecz zdrowia środowiskowego oraz regulacji chroniących osoby narażone na negatywne skutki zanieczyszczeń środowiska, a w Polsce głównie zanieczyszczeń powietrza oraz zmiany klimatu.

Po ponad 20 latach funkcjonowania, HEAL stanowi obecnie sojusz ponad 80 organizacji członkowskich zrzeszających lekarzy, pracowników służby zdrowia, pacjentów, ekspertów zdrowia środowiskowego i naukowców, którzy łącznie reprezentują ponad 200 mln ludzi w 53 krajach Europejskiego Regionu WHO.

Analizujemy i przywołujemy dowody naukowe niezależnych ekspertów i ekspertek ze środowisk i instytucji zajmujących ze zdrowiem, przedstawiając je decydentom oraz wpływając na proces decyzyjny związany z promocją sprawiedliwych, przyjaznych zdrowiu i środowisku rozwiązań wdrażanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Naszym celem jest zdrowa przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Od 2013 roku funkcjonuje biuro lokalne HEAL w Warszawie.

Nasze rozliczenia i finansowanie sprawdzisz w rejestrze UE na rzecz przejrzystości: nr HEAL 00723343929-96