• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

O HEAL

Health and Environment Alliance (HEAL) jest organizacją non-profit analizującą wpływ środowiska na zdrowie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Unii Europejskiej (UE). Nasza praca polega na promowaniu przyjaznych zdrowiu rozwiązań w zakresie kształtowania prawa i polityki. Podnosimy świadomość na temat korzyści płynących z działań na rzecz zdrowia środowiskowego oraz regulacji chroniących osoby narażone na negatywne skutki zanieczyszczeń środowiska, a w Polsce głównie zanieczyszczeń powietrza i zmiany klimatu.

HEAL to sojusz ponad 90 organizacji członkowskich, reprezentujących lekarzy, pracowników służby zdrowia, pacjentów, ekspertów zdrowia środowiskowego i naukowców, którzy łącznie reprezentują 200 mln ludzi w 53 krajach Europejskiego Regionu WHO.

Analizujemy i przywołujemy dowody naukowe niezależnych ekspertów ze środowisk i instytucji zajmujących ze zdrowiem, przedstawiając je decydentom i wpływając na proces decyzyjny związany z promocją sprawiedliwych, przyjaznych zdrowiu i środowisku rozwiązań implementowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Naszym celem jest zdrowa przyszłość dla nas i przyszłych pokoleń.

Od 2013 roku funkcjonuje biuro lokalne HEAL w Warszawie. Dzięki monitorowaniu stężeń zanieczyszczeń powietrza, śledzeniu rozwiązań technologicznych oraz udziale w tworzeniu regulacji prawnych dążymy do poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski, a szczególnie w jej najbardziej zanieczyszczonych regionach.

Nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości: 00723343929-96