Skip to content

Nasz zespół to grupa ludzi, którym zależy na czystym i zdrowym środowisku. Działamy w wielu krajach, wspólnie dążąc do poprawy zdrowia publicznego.

Zespół HEAL Polska

Dane kontaktowe HEAL PL: info@healpolska.pl
Specjalista ds. komunikacji: jacek@healpolska.pl

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o członkiniach i członkach naszego międzynarodowego zespołu:
https://www.env-health.org/about/who-we-are/meet-the-team/