Skip to content
Zmiana klimatu pozostaje największym długookresowym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Konsekwencje tego nasilającego się globalnego procesu dotyczą już każdego obszaru naszej codzienności, zagrażając zdrowiu i życiu ludzi na całym świecie, wpływając na upadek biorożnorodności ekosystemów oraz niosąc poważne konsekwencje gospodarcze, społeczne i polityczne.

Dlatego w grudniu 2020 roku zdecydowaliśmy się uruchomić kampanię Lekarze Dla Klimatu, w ramach której powołana została grupa ekspertów ochrony zdrowia, w skład której wchodzą lekarze, pracownicy ochrony zdrowia oraz naukowcy. Przekonani, że ochrona klimatu wymaga pilnych i zdecydowanych działań, wystosowaliśmy “Apel dotyczący działań na rzecz zdrowia w obliczu zmian klimatu”. Kierujemy go do władz RP wszystkich szczebli: Prezydenta, Sejmu, Senatu, ministerstw oraz samorządów, wzywając ich, by w ramach swoich zakresów obowiązków i możliwości dążyli do ochrony zdrowia i życia mieszkańców poprzez walkę z przyczynami zmiany klimatu oraz minimalizowania jej skutków. Apel podpisany przez około 50 instytucji i osób indywidualnych można przeczytać na dedykowanej stronie kampanii

Jako że inicjatywa ma charakter otwarty i ciągły, zapraszamy wszystkich przedstawicieli i przedstawicielki sektora zdrowia do poparcia apelu i dołączenia do grupy poprzez wiadomość na adres kontakt@lekarzedlaklimatu.pl z podaniem afiliacji – sposobu, w jaki powinny zostać podpisane. Do podpisu zachęcamy osoby indywidualne, instytucje i uczelnie medyczne.