Skip to content

Kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz zdrowia i środowiska wystosowało dziś apel o naprawę uchwały w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie. Apel pojawił się w reakcji na procedowanie przez Radę Miasta Krakowa inicjatywy uchwałodawczej komitetu “Kraków dla Kierowców” w sprawie likwidacji SCT oraz niedawne orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego unieważniające SCT. To kolejny dokument w tej sprawie – w ubiegłym tygodniu swój apel wystosowało środowisko lekarskie.

Podpisani pod pismem apelują o przygotowanie nowej uchwały w sprawie strefy czystego transportu w Krakowie, która będzie uwzględniać zastrzeżenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organizacje skupiające mieszkańców i ekspertów sprzeciwiają się postulatom komitetu uchwałodawczego “Kraków dla Kierowców”, żądającego likwidacji SCT. Przed środowymi obradami Rady Miasta wzywają radnych do odrzucenia projektu uchwały przeciw SCT.

„Jednocześnie zaznaczamy, że jesteśmy otwarci na dialog w sprawie ewentualnych zmian w zakresie SCT, pod warunkiem zapewnienia niezbędnej poprawy jakości powietrza w naszym mieście” – można przeczytać w apelu.

Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego zwraca uwagę, że transport odgrywa znaczącą rolę w zanieczyszczeniu powietrza w mieście: „70-80 proc. zanieczyszczenia krakowskiego powietrza dwutlenkiem azotu można przypisać spalinom samochodowym. To dane z Programu Ochrony Powietrza. Kraków ma najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia w całej Polsce. Normy Światowej Organizacji Zdrowia są przekroczone nawet czterokrotnie. Auta znacząco dokładają się też do zanieczyszczenia pyłem – przy ruchliwych ulicach nawet 45 proc. pyłu pochodzi z ruchu samochodowego. To pokazuje, że bez ograniczenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez samochody, trudno będzie o dalszą poprawę jakości powietrza w mieście”.

Miłosz Jakubowski, radca prawny z Fundacji Frank Bold przypomina, że w ubiegłym tygodniu WSA w Krakowie stwierdził nieważność uchwały ustanawiającej krakowską SCT.

„Stało się to jednak z powodu błędów natury formalnej, sąd nie zakwestionował zasadności utworzenia takiej strefy” – wskazuje Jakubowski.

Dodaje, że SCT w Krakowie musi powstać także ze względów formalnych. „Nakazuje to Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, a opóźnienie w jego realizacji naraża miasto na sięgające pół miliona złotych kary. Konieczność utworzenia SCT, wobec stwierdzanych w Krakowie przekroczeń poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu, wynika też z prawa UE oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Ale przede wszystkim, potrzebujemy SCT, aby chronić zdrowie i życie krakowian przed tragicznymi skutkami oddychania powietrzem zanieczyszczonym spalinami” – wyjaśnia Jakubowski.

Aleksandra Piotrowska z Akcji Ratunkowej dla Krakowa mówi, że strefa czystego transportu jest przede wszystkim dla dzieci, takich jak jej syn chorujący na astmę oskrzelową: „Jest szansą dla dzieci, których układy odpornościowe nie radzą sobie z ciągłym zanieczyszczeniem powietrza. Dla dzieci, które z powodu ciągłych nawracających infekcji muszą nadrabiać zaległości w szkole, które mierzą się ze skutkami ubocznymi sterydów, antybiotyków czy leków przeciwleukotrienowych”.

Chciałaby, aby radni nie zapominali o głównym celu stworzenia SCT. „Tym celem nie jest odbieranie praw własności czy praw przemieszczania. Celem jest zapewnienie dzieciom takim jak mój syn, a są ich w Krakowie tysiące, prawa do życia i dorastania w czystym środowisku” – dodaje Piotrowska.

Za lub przeciw przyjęciu uchwały sprzeciwiającej się funkcjonowaniu w Krakowie strefy czystego transportu będą głosować już w najbliższą środę 17 stycznia radni i radne Krakowa. Pozostaje mieć nadzieję, że podejmując decyzję radni wezmą pod uwagę argumenty medyczne, które uzasadniają potrzebę podejmowania działań zmierzających do redukcji emisji pochodzenia komunikacyjnego, w szczególności tlenków azotu.

Treść apelu można przeczytać TUTAJ.

Pod apelem podpisały się następujące organizacje i inicjatywy:

 1. Akcja Demokracja
 2. Clean Cities Campaign Polska
 3. Client Earth Polska Prawnicy dla Ziemi
 4. Ekowyborca
 5. Europejskie Centrum Czystego Powietrza
 6. Federacja Zielonych – Grupa Krakowska
 7. Fundacja Climate Strategies Poland
 8. Fundacja Czas Wolny
 9. Fundacja Dzieci w Naturę
 10. Fundacja Frank Bold
 11. Fundacja Ilmarinen na rzecz rozwoju zintegrowanego i zrównoważonego transportu lokalnego
 12. Fundacja Kraków – Miasto Przyszłości
 13. Fundacja Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej
 14. Fundacja Otwarty Plan
 15. Fundacja Pójdźmy w Las
 16. Fundacja Przestrzeń do Życia
 17. Fundacja Rodzic w Mieście
 18. Greenpeace Polska
 19. Grupa Tęczowa Bezprzemocowa
 20. HEAL Polska
 21. Inicjatywa Aktywni Mieszkańcy osiedla Centrum D
 22. Inicjatywa Czyste Niebo nad Krakowem
 23. Inicjatywa Pieszy Kraków
 24. Inicjatywa Tramwaj na Mistrzejowice
 25. Inicjatywa Wspólny Las
 26. Inicjatywa Zielony Blok
 27. Koalicja Klimatyczna
 28. Kongres Ruchów Miejskich
 29. Magdalena Millert-Pieing
 30. Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
 31. Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolski
 32. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 33. Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy
 34. Rodzice dla Klimatu
 35. Stowarzyszenie Akcja Ratunkowa dla Krakowa
 36. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 37. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Wspólna Ziemia
 38. Stowarzyszenie Funkcja Miasto
 39. Stowarzyszenie Instytut na rzecz Ekorozwoju
 40. Stowarzyszenie Klub Gaja
 41. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
 42. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
 43. Stowarzyszenie Nasza Olszanica
 44. Stowarzyszenie Przestrzeń–Ludzie–Miasto
 45. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków!
 46. Stowarzyszenie Wspólne Podgórze
 47. Stowarzyszenie Wymiar Społeczny
 48. Strajk dla Ziemi – Earth Strike – Kraków
 49. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 50. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 51. Warszawski Alarm Smogowy
 52. Wieloświaty
 53. WWF Polska
 54. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Apel poparło również środowisko naukowe:

Dr med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny;
Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
Prof. dr hab. med. Ewa Konduracka, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
Dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski, profesor wizytujący Imperial College London.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy