Skip to content

W środę, 19 czerwca wraz z Polskim Alarmem Smogowym, Fundacją Rodzice dla Klimatu, Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacją Instrat, Fundacją Frank Bold, Fundacją Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Stowarzyszeniem BoMiasto, Stowarzyszeniem Ekologiczne EKO-UNIA i Zielonym Instytutem podpisaliśmy apel o ograniczenie sprzedaży zanieczyszczonego węgla i ochronę zdrowia mieszkańców i mieszkanek Polski.  

Pomimo spadku zużycia węgla w gospodarstwach domowych w ostatnich latach, ponad 2 miliony domów jednorodzinnych wciąż używa tego paliwa do ogrzewania. Niestety do gospodarstw domowych trafia silnie zanieczyszczony węgiel o bardzo wysokiej zawartości siarki, popiołu czy wilgoci, którego spalanie prowadzi do szczególnie wysokiej emisji szkodliwych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń powietrza.  

Każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce przedwcześnie umiera około 47 300 osób. Główną przyczyną jest właśnie spalanie węgla i innych paliw stałych w przestarzałych kotłach i piecach emitujących duże ilości zanieczyszczeń.  

Skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem to nie tylko zgony, ale również znacząco zwiększone ryzyko wystąpienia szeregu poważnych schorzeń, takich jak: udar mózgu, zawał serca, arytmia, wysokie ciśnienie, Alzheimer, nowotwory, astma i inne choroby płuc, a także wysokie koszty zdrowotne, które ponosi cała gospodarka. 

Dlatego wspólnie apelujemy do rządu o przyjęcie odpowiednio ambitnych norm jakości węgla, które będą chronić zdrowie mieszkańców i mieszkanek Polski poprzez wyeliminowanie ze sprzedaży do gospodarstw domowych silnie zanieczyszczonego węgla. Jest to działanie niezbędne dla zapewnienia dalszej poprawy jakości powietrza w Polsce. Obecnie obowiązujące normy tego nie gwarantują.  

Apel dostępny jest w tym miejscu.