Skip to content

W dniach 11 i 12 czerwca, odbyła się trzecia Międzynarodowa Konferencja: „Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w Wolicy, podczas, której mieliśmy przyjemność prowadzić debatę, dotyczącą roli ekspertów zdrowia, w uniknięciu skutków zdrowotnych globalnego ocieplenia. Rezultatem konferencji było podpisanie przez HEAL Polska porozumienia ws. Ochrony środowiska oraz Apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczącego działań na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu.  

W czasie dwóch bardzo intensywnych dni, mieliśmy okazję zobaczyć na żywo zieloną transformację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, a także uczestniczyć w prelekcjach ekspertów, na temat podnoszenia poziomu świadczących usług medycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju, neutralności węglowej i ochrony zdrowia publicznego.  

Drugiego dnia Konferencji HEAL Polska miało przyjemność prowadzić debatę ekspercką na temat tego, jak eksperci zdrowia mogą pomóc w uniknięciu skutków zdrowotnych globalnego ocieplenia. Naszymi gośćmi byli dr Barbara Piekarska, Konsultant Krajowa w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego, prof. Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, p. Kamila Kadzidłowska, współzałożycielka Fundacji Rodzice dla Klimatu i p. Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. 

W czasie debaty rozmawialiśmy między innymi o skutkach zmiany klimatu, które już odczuwalne, ale na które służba zdrowia nie jest przygotowana. Powodzie, huraganowe wiatry, ulewne deszcze, fale upałów, czy coraz szybsze rozprzestrzenianie się wektorów – owadów przenoszących choroby zakaźne, takie jak malaria, gorączka denga czy borelioza. 

Choroby wektorowe, to choroby tropikalne, na które polska służba zdrowia nie jest przygotowana. Te choroby przyjdą do nas wraz ze zmianami klimatycznymi. Dlatego potrzebujemy dobrego rozpoznania i ścieżki diagnostycznej chorób wektorowych – powiedział Tadeusz Zielonka, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. 

W czasie debaty wybrzmiało, że wskutek zmiany klimatu, lekarze zamiast reagować na bieżąco powinni częściej uwzględniać działania profilaktyczne.  

Potrzeba systemowo zawalczyć o zasadę – lepiej zapobiegać niż leczyćpowiedziała Kamila Kadzidłowska, współzałożycielka Fundacji Rodzice dla Klimatu. 

Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, podkreślił, że budowanie świadomości – przede wszystkim wśród grup szczególnie narażonych jest niezwykle istotne, ponieważ są to osoby, które w pierwszej kolejności odczują skutki tego zagrożenia. Dzieciństwo to czas intensywnego rozwoju, rozumianego nie tylko jako fizyczny wzrost organizmu i dojrzewanie jego funkcji, ale także kształtowanie w wymiarze emocjonalnym i psychospołecznym. W związku z tym, szczególne zagrożenie dla zdrowia w tym okresie mogą stanowić liczne patogeny chorobotwórcze, czynniki środowiskowe i klimatyczne czy niewystarczający poziom opieki zdrowotnej. 

Jako rodzice widzimy od pierwszych miesięcy ich życia jak bardzo kwestia niestabilności klimatu wpływa na zdrowie naszych dzieci. Staramy się poruszyć niebo i ziemię, żeby te tematy naprawdę stały się priorytetem decydentów i ministerstwpowiedziała Kamila Kadzidłowska, współzałożycielka Fundacji Rodzice dla Klimatu.

Profesor Zielonka, podkreślił, że biorąc pod uwagę wyzwania, przed jakimi stoi sektor medyczny, bardzo ważne jest zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia, do walki z zanieczyszczeniem środowiska i zmianą klimatu w Polsce.

Eksperci jednogłośnie uznali, że kryzys klimatyczny to kryzys zdrowotny, a zatem potrzebna jest pilna zmiana systemu edukacji, na każdym szczeblu, dostosowanej do obecnego kryzysu związanego ze zmianą klimatu i tego co czeka nas w przyszłości.  

Kryzys klimatyczny to kryzys zdrowotny. Potrzebna jest pilna zmiana edukacji, na każdym szczeblu, dostosowanej do obecnego kryzysu związanego ze zmianą klimatu i tego, co czeka nas w przyszłości. Należy edukować nie tylko dzieci, ale i nauczycieli. W tym celu potrzebny jest dostosowany podręcznik z obszerną, dostosowaną wiedzą i odpowiednie wyszkolenie kadry, bez której ta zmiana, nie będzie możliwa.powiedziała dr Barbara Piekarska, Konsultant Krajowa w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego.

Rezultatem debaty było zaproszenie do dołączenia do naszej kampaniiLekarze dla Klimatu oraz podpisanie przez HEAL porozumienia ws. Ochrony środowiska oraz Apelu przedstawicieli sektora zdrowia dotyczącego działań na rzecz zdrowia w obliczu zmiany klimatu. 

Mamy nadzieję, że to porozumienie, w którym zobowiązujemy się do tego, żeby współpracować i wspierać się merytorycznie, da nam szansę do wzmocnienia wzajemnie swoich działań – powiedziała Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.