Skip to content

W czerwcu nasza organizacja przeprowadziła cykl trzech webinarów z udziałem międzynarodowych ekspertów/ek w dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony środowiska, aby zwrócić uwagę na trzy kluczowe obszary, które charakteryzują zdrowe i czyste miasta:

  • aktywność fizyczna, aktywna mobilność i sporadyczne korzystanie z samochodu;
  • czystsze powietrze dzięki redukcji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu drogowego oraz
  • tereny zielone sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców/nek.

Wszystkie spotkania zostały nagrane i dostępne są do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Zachęcamy do ich obejrzenia oraz lektury ich streszczenia poniżej.

 

Jak przesiadka z samochodów na rowery oraz ruch pieszy poprawi zdrowie mieszkańców miast?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci planowanie urbanistyczne powoli, ale zauważalnie ewoluowało w kierunku bardziej zdecydowanej promocji aktywnej mobilności i ograniczania korzystania z samochodów, aby uczynić miasta bardziej przyjaznymi dla pieszych i rowerzystów. Podczas pierwszego webinaru Fabian Küster (Europejska Federacja Cyklistów), prof. Łukasz Małek (kardiolog) i Jens Mueller (Kampania na rzecz Czystych Miast) przybliżyli uczestnikom ich pracę w obszarach aktywnej mobilności, stref czystego transportu oraz sposobów na skuteczniejsze zachęcanie i promowanie ruchu pieszego oraz rowerowego. Zastosowanie przytoczonych rozwiązań i narzędzi nie tylko uczyniłoby miasta bardziej przyjaznymi dla ludzi, ale także miałoby pozytywny wpływ na jakość powietrza.

 

Lepsze zdrowie mieszkańców i mieszkanek miast dzięki redukcji stężenia dwutlenku azotu

Drugi webinar poświęcony był tematowi szkodliwego dla zdrowia dwutlenku azotu (NO2), którego transport drogowy jest głównym emitentem w Unii Europejskiej i w Polsce – odpowiednio 37% i 35% [Zobacz więcej w naszym przeglądzie naukowym o NO2]. Obecnie środowisko naukowe dobrze udokumentowało fakt, że zanieczyszczenie NO2 może mieć wiele skutków zdrowotnych dla układu oddechowego, a także prowadzić do poważniejszych skutków, w tym hospitalizacji i przedwczesnego zgonu.

Prof. Michał Krzyżanowski (Imperial College London), Panagiotis Chaslaridis (Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Alergią i Chorobami Dróg Oddechowych – EFA) oraz Anna Gerometta (Cittadini per L’Aria, Włochy) przedstawili aktualne dane naukowe dotyczące wpływu NO2 na zdrowie, perspektywę pacjenta oraz wkazali dobre praktyki w zakresie inicjatyw mających na celu zmniejszenie stężenia tego zanieczyszczenia w miastach.

 

Korzyści zdrowotne (w tym dla zdrowia psychicznego) miejskich terenów zielonych

Ostatni webinar koncentrował się na pokazaniu znaczenia terenów zielonych w miastach i wielu korzyści, jakie niosą one dla ludzi mieszkających w miastach: poprawa jakości powietrza, redukcja hałasu czy wzbogacenie różnorodności biologicznej. Są one zatem kluczowym czynnikiem dla zdrowia mieszkanek i mieszkańców, w tym psychicznego.

Dr Mark Nieuwenhuijsen (IS Global), dr Marzena Cypryańska-Nezlek (Uniwersytet SWPS, Warszawa) i Luk Bruyneel (Niezależny Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych) w swoich wystąpieniach przedstawili dowody na temat korzyści zdrowotnych płynących miejskich terenów zielonych i omówili środki polityczne, które mogłyby uczynić nasze miasta bardziej zielonymi, a tym samym zdrowszymi.