Skip to content

W liście wysłanym w poniedziałek 19 lutego HEAL wspólnie z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz ponad 20 przedstawicielami i przedstawicielkami sektora zdrowia przesłali list otwarty do Ministry Klimatu i Środowiska oraz Ministry Zdrowia. W piśmie domagamy się, aby reprezentantki resortów najbardziej związanych z kwestią wpływu jakości powietrza na zdrowie podjęły wszelkie możliwe wysiłki na rzecz przyjęcia ambitnych przepisów dyrektywy AAQD. Kluczowe jest przede wszystkim niedopuszczenie do wpisania możliwości 10-letnich derogacji, które mogłyby w Polsce spowodować nawet 87 tys. dodatkowych zgonów. Bardzo ważne jest również, aby limity dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji były zgodne z bieżącymi wytycznymi naukowymi, wyrażonymi w rekomendacjach WHO. Apel został wysłany w trakcie trwających negocjacji trójstronnych.

 

List można przeczytać TUTAJ.