Skip to content

Wykluczenie transportowe to problem, który dotyka niemal całej Polski. Szacunki mówią o tym, że nawet 15 milionów osób może borykać się z brakiem możliwości realizowania swoich potrzeb transportowych. Najgorsza sytuacja jest w mniejszych miejscowościach i wsiach – aż w co czwartym sołectwie w Polsce mieszkańcy nie mają dostępu do autobusu czy pociągu. 

Z racji skali problemu, wspólnie z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP i Związkiem Miast Polskich dołączyliśmy do sygnatariuszy stanowiska Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego w sprawie wykluczenia transportowego. Zawiera ono informacje na temat przyczyn występowania tego zjawiska i jego konsekwencji oraz rekomendacje odnośnie do działań służących rozwiązaniu problemu. Dokument został przekazany Ministerstwu Infrastruktury, a także komitetom wyborczym największych partii z okazji Dnia Bez Samochodu 22 września.

Treść stanowiska można przeczytać TUTAJ.