Skip to content

Środa, 6 lipca 2022, godz. 10.00 – 11.30

W ostatnich latach znacząco wzrosła ilość spalanego drewna, zarówno w domowych piecach i kominkach, jak i w elektrowniach czy ciepłowniach. Niestety wiele osób uznaje je za przyjazną dla klimatu alternatywę wobec paliw kopalnych. Wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę i powiązanym z tym wzrostem cen energii z paliw kopalnych, spalanie biomasy może stać się jeszcze powszechniejsze i aktywniej dotowane przez rządy. Świadczyć o tym może chociażby powołany ostatnio przez Minister Klimatu i Środowiska Zespół ds. zwiększenia udziału biomasy w systemie energetycznym i ciepłowniczym.

W związku z powyższym Health and Environment Alliance (HEAL) zaprasza do udziału w webinarze poświęconemu wpływowi spalania drewna na zdrowie. W jego trakcie eksperci zajmujący się jakością powietrza, zmianą klimatu oraz oddziaływaniem czynników środowiskowych na zdrowie ludzi wypowiedzą się na temat istotnego zagrożenia związanego ze spalaniem drewna. Przeanalizują oni również ilość i znaczenie szkodliwych emisji zanieczyszczeń powietrza i emisji CO2 z tego źródła, generującego smog i napędzającego zmianę klimatu, a do tego grożącego utratą bioróżnorodności. 

Ponieważ decydenci na szczeblu unijnym i krajowym rozważają możliwe ścieżki i scenariusze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, analiza zdrowotna spalania drewna jest bardzo potrzebną częścią tych rozważań. Podczas webinaru przedstawimy różne konteksty krajowe, a w szczególności skupimy się na perspektywach Polski i Niemiec.

Wśród prelegentów wydarzenia znajdują się:
Prof. Michał Krzyżanowski, Szkoła Zdrowia Publicznego, Imperial College London;
Dr Vlatka Matkovic, Health and Environment Alliance (HEAL);
Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza (ECAC);
Anja Behrens, Niemiecki Sojusz ds. Zmian Klimatu i Zdrowia (KLUG).

Podczas webinaru zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na języki: angielski, polski oraz niemiecki.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie poprzez LINK.

Nagranie webinaru można obejrzeć TUTAJ.