Skip to content
Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Z tego powodu co roku 45 tys. osób umiera w naszym kraju przedwcześnie – alarmowali eksperci podczas konferencji auli Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia”, która odbyła się 24 kwietnia br. 

Jednym z prelegentów konferencji był Łukasz Adamkiewicz, który mówił o działaniach HEAL Polska na rzecz podnoszenia świadomości w kwestii wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz działaniach edykacyjnych podejmowanych przez organizację.

Zagadnienia, które zostały poruszone w trakcie kolejnej edycji konferencji Warszawskiego Instytutu Medycznego   to m.in. zanieczyszczenia powietrza w Europie; wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia i oddychania; epidemiologiczne metody oceny stanu układu oddechowego u dzieci – możliwości i ograniczenia czy np. wpływ organicznych pyłów na układ oddechowy.
Zanieczyszczenie powietrza jest drugim po paleniu tytoniu czynnikiem warunkującym występowanie chorób układu oddechowego, takich jak rak płuca czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jak przypomniał prof. Bolesław Samoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, choroby oddechowe stanowią obecnie trzecią przyczynę zgonów ludzi na świecie – po chorobach układu krążenia i nowotworach. A gdy zaliczy się do nich również raka płuca, to przesuwają się na drugą pozycję.
Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), bazującej na danych z 2012 r., wynika, że łącznie w skali roku na świecie umiera 7 mln ludzi tylko dlatego, że oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Około 3,7 mln tych zgonów ma związek z zanieczyszczeniem powietrza zewnętrznego, a pozostałe z zanieczyszczeniem powietrza w domach. Niestety Polska ma, obok Bułgarii, najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE.

Jak podkreśla dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego, badania potwierdzają, iż mieszkańcy dużych miast częściej zapadają na choroby płuc: astmę, POChP czy alergie. Według WHO wdychaniu pyłów zawieszonych można przypisać 8 proc. zgonów z powodu nowotworów płuca, 5 proc. zgonów powodu chorób układu krążenia oraz 3 proc. zgonów z powodu różnego rodzaju infekcji oddechowych.
Podczas konferencji Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska wygłosił prezentację pt. „Świadomość Polaków na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Działania edukacyjne HEAL na rzecz poprawy jakości powietrza
w Polsce”.
Prezentacja dostępna jest w tym miejscu.
Film z wystąpieniem Łukasza Adamkiewicza można obejrzec na kanale YouTube Wojskowego Instytutu Medycznego, pod tym linkiem.
źródło