Skip to content

W czwartek 26 listopada w godz. 13:00–14:30 odbędzie się debata online „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski do 2030 roku: Jakie zmiany są potrzebne, aby ochronić nasze zdrowie?”. Wydarzenie jest poświęcone próbie ustalenia, jakie środki są potrzebne, żeby przeciwdziałać zmianie klimatu i wyjściu z uzależnienia od paliw kopalnych, zwłaszcza w sektorze energetycznym w Polsce, oraz omówieniu korzyści zdrowotnych, które te zmiany przyniosą. Podczas debaty głos zabiorą eksperci medyczni i decydenci.

We wrześniu br., podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zaprezentował nowe cele energetyczno-klimatyczne do 2040 r. Projekt Polityki Energetycznej Polski przewiduje m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii czy spadek produkcji energii pochodzącej ze spalania węgla z obecnych ok. 75% do 37-56%, co jest szczególnie istotne ze względu na to, że energia pozyskiwana z tego surowca przyczynia się do znaczących skutków i kosztów zdrowotnych wynikających z dużej ilości zanieczyszczeń powietrza i dwutlenku węgla wytwarzanych w tym procesie. Ponadto Polska i inne państwa członkowskie UE dyskutują obecnie o zwiększeniu wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatu z propozycją nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie -55% do 2030 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie, na którym Podsekretarz Stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński opowie o najnowszych planach klimatyczno-energetycznych w Polsce, jakie ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska na następną dekadę, a także będzie można wysłuchać panelu uznanych ekspertów, który będą dyskutować o tym, jak można wzmocnić ochronę zdrowia poprzez politykę klimatyczną i politykę energetyczną.

Prelegenci:        

  • p. Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • p. Pascal Canfin, Poseł do Parlamentu Europejskiego VII i IX kadencji
  • p. Anne Stauffer, Dyrektorka Strategiczna Health and Environment Alliance
  • prof. dr hab. Tadeusz Zielonka, Przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na Rzecz Czystego Powietrza

Debatę będzie prowadzić Justyna Piszczatowska, Redaktor naczelna portalu green-news.pl.

Wydarzenie to będzie zwieńczeniem serii webinarów HEAL na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, które odbyły się we wrześniu 2020 r. (nagrania poprzednich webinarów można obejrzeć tutaj).

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na języki angielski i polski.

Na wydarzenie obowiązuje bezpłatna rejestracja: https://forms.gle/dzCP2bmNYCbbGctT9

Więcej informacji: jacek@env-health.org
www.healpolska.pl / www.facebook.com/HEALPolska / www.twitter.com/HEALPolska