Skip to content

12 mln Polaków choruje na jakąś postać alergii! Susze, powodzie, choroby układu krążenia, nowotwory oraz coraz częstsza alergia i astma. Lekarze w „Dniu Zdrowia i Klimatu na COP24” podjęli temat zmian wyzwań dla sektora zdrowia w Polsce w związku ze zmianami klimatycznymi. W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja zorganizowana przez Heal Polska.W sobotę, 8 grudnia, w siedzibie rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 odbyła się „Dzień Zdrowa i Klimatu na COP24”.

Konferencja została zorganizowana przez HEAL Polska w partnerstwie z Global Climate and Health Alliance (GCHA), stowarzyszeniem Pro Silesia oraz Koalicją Klimatyczną pt. „Zmiana klimatu i zdrowie. Wyzwania dla sektora zdrowia w Polsce”.

– Mówimy o Śląsku czarnym, białym i zielonym. „Śląsk czarny” to pojęcie związane z kopalniami, „Śląsk biały” to północ Górnego Śląska, bo tam była duża ilość wapieni i powietrze było nasycone wiatrowymi odpadami wapiennymi. „Śląsk zielony” nazywany jest tak, z powodu dużej ilości zieleni jaka, która odgrywa bardzo dużą rolę w ochronie środowiska – mówił podczas swojego wystąpienia dr Jacek Kozakiewicz, wiceprezes Naczelnej Rady lekarskiej, członek Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich.Lekarze zgromadzeni na konferencji rozmawiali o zmianach klimatu, które wpływają na nasze zdrowie. Jakie są skutki zmieniającego są klimatu?Wzrost śmiertelności z powodu konsekwencji zmiany klimatu, takich jak fale upałów, susze, powodzie, ekstremalne zjawiska pogodowe, niedożywienie, zanieczyszczenie powietrza czy kilkukrotne zwiększenie liczby zachorowań na boreliozę to tylko niektóre negatywne skutki zdrowotne.

– Konsekwencji zdrowotnych zmiany klimatu jest tak wiele, że nie jesteśmy w stanie stworzyć zamkniętej listy ich wszystkich, a próba określenia wysokości zewnętrznych kosztów zdrowotnych zawsze zakończona będzie ich niedoszacowaniem – mówi Weronika Michalak z organizacji Heal Polska, zajmującej się wpływem czynników środowiskowych na zdrowie publiczne, organizatorka konferencji. – Jednocześnie już teraz wiemy, że podnoszenie się globalnej temperatury stawia nowe wyzwania przed lekarzami i całym sektorem zdrowia. Służba zdrowia z roku na rok odnotowywać będzie zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz potrzebę częstszej pomocy medycznej. Wymaga to od niej konkretnych działań i odpowiedniej adaptacji do tego zjawiska -dodaje. Weronika Michalak. Doktor Piotr Dąbrowiecki (Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChp, Wojskowy Instytut Medyczny) z kolei podczas swojego wystąpienia mówił o wpływie zanieczyszczeń powietrza na występowanie oraz zaostrzenia alergii i astmy.

– To, gdzie mieszkamy i powietrze, jakim oddychamy ewidentnie stymuluje nas do rozwoju chorób alergicznych, do przewlekłego zapalenia w układzie oddechowym i skutkuje epidemią XXI wieku. Alergia i astma to choroby końcówki XX i początku XXI wieku. Co dekadę zwiększa się ilość osób z alergią i astmą. Obecnie mówimy, że 12 mln Polaków choruje na jakąś postać alergii. Mamy za mało alergologów i lekarzy, którzy chcą zmierzyć się z tym problemem. Astma oskrzelowa to najczęstsza choroba oddechowa u młodych dorosłych, czyli osób które wchodzą w dorosłe życie – mówi Piotr Dąbrowiecki.Lekarz podkreślał, że zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Jeszcze w łonie mamy i po urodzeniu i przez wszystkie dni swojego życia jesteśmy pod wpływem zanieczyszczonego powietrza, które stymuluje nas do rozwoju różnych chorób od infekcji, przez astmę, po choroby krążenia i choroby nowotworowe.-Pyłki traw dojrzewających w miejskich wyspach ciepła mają więcej alergennego białka, które intensywniej stymuluje układ oddechowy do reakcji astmatycznej. Stąd ta lawina astmy i alergii wiąże się z tym, że zmienia się klimat, że mamy wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy – podkreśla doktor Piotr Dąbrowiecki.Druga część konferencji dnia (popołudniowa)- „Global Health and Climate Summit” to coroczne wydarzenie organizowane przed Global Climate and Health Alliance w partnerstwie m.in. z HEAL oraz Światową Organizacją Zdrowia, skupiające się na zaangażowaniu i współpracy środowisk międzynarodowych na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej skutkami zdrowotnymi.

źródło: https://dziennikzachodni.pl/szybciej-umieramy-przez-zmiany-klimatu-konferencja-heal-polska-w-dniu-zdrowia-i-klimatu-na-cop24-na-uniwersytecie-slaskim/ar/13726778