Skip to content

26 lutego bieżącego roku polski rząd opublikował projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jest to rozbudowany dokument, który wytycza cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zaproponowane w nim reformy i inwestycje powinny doprowadzić do tego, że polska gospodarka będzie sprawiedliwsza, bardziej zielona i odporniejsza na przyszłe kryzysy. Plany zostaną sfinansowane ze środków unijnych (Instrument Odbudowy i Zwiększenia Odporności) i aby zostały zaakceptowane, muszą spełnić wyzwania zidentyfikowane w Europejskim Zielonym Ładzie. Plany powinny również uwzględniać sposoby pozwalające stawić czoła przyszłym kryzysom oraz zakładać transformację ekologiczną i cyfrową.

Health and Environment Alliance od początku pandemii postulowało szeroko zakrojone działania na rzecz zdrowej i zielonej odbudowy. Naszym zdaniem Krajowy Plan Odbudowy to bezprecedensowa szansa, żeby zapewnić mieszkańcom i mieszkankom Polski zdrowie i wysoką jakość życia. Aby ten cel osiągnąć, kluczowe jest zawarcie w tym dokumencie licznych działań na rzecz ochrony środowiska. O te działania apelowała Dyrektorka HEAL Polska Weronika Michalak podczas dwóch sesji Wysłuchań Publicznych.

Uważamy, że projekt KPO wymaga znacznego wzmocnienia i skonkretyzowania pod kątem zdrowia środowiskowego. Szczególnie istotne dla osiągnięcia lepszego stanu zdrowia publicznego w nadchodzących dekadach jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, wycofywanie się ze spalania zanieczyszczających paliw kopalnych oraz zwalczanie zagrożeń związanych z degradacją środowiska i zmianą klimatu. Dlatego w Krajowym Planie Odbudowy należy przede wszystkim:

  • Wprowadzić jawną ocenę kosztów zdrowotnych i korzyści do wszelkich działań naprawczych oraz potraktować priorytetowo te, które przynoszą największe korzyści dla zdrowia, klimatu i czystego powietrza;
  • Zobowiązać się do odejścia od węgla do 2030 r.;
  • Wykluczyć możliwość wymiany pieców na węglowe w Programie Czyste Powietrze.

 

Pozostałe postulaty znajdują się w naszym Briefingu.

Transmisje Wysłuchań Publicznych z udziałem przedstawicielki HEAL Polska:

 

 

Więcej:

Efektywność, jakość i dostępność systemu zdrowia
Zielona energia i zmniejszenie energochłonności