Skip to content

IX edycja konferencji naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie – DUM SPIRO, SPERO” 12 kwietnia 2019 r. w WIM jak co roku zgromadziła liczne grono lekarzy i naukowców, przedstawicieli władz oraz osób zainteresowanych tematyką zagrożeń, jakie niesie ze sobą coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym także wdychanego przez nas powietrza. Jedną z prelegentek była Weronika Michalak z HEAL Polska.

Zgromadzonych powitali organizatorzy konferencji. W imieniu Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego wystąpił dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, prof. nadzw. WIM, który powitał zgromadzonych gości oraz podkreślił wyjątkowy charakter Konferencji, która oprócz walorów naukowych i edukacyjnych jest jednocześnie wydarzeniem upamiętniającym działalność naukową Ś.P. gen. bryg. dr. hab. Wojciecha Lubińskiego.

Z ramienia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc głos zabrał Prezes Zarządu Głównego, prof. dr. hab. n. med. Paweł Śliwiński. W imieniu Komitetu Naukowego wystąpił dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka, profesor WUM. Spotkanie poprowadził dr n. med. Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, Przewodniczący Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne i POChP.

Patronem Honorowym Konferencji był Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który skierował do uczestników konferencji list, odczytany przez Ministra Łukasza Schreibera, sekretarza stanu, sekretarza do spraw parlamentarnych, wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Obecni byli również przedstawiciele władz zaproszonych instytucji naukowych, władz lokalnych, wojska i służby zdrowia, w tym: Pełnomocnika Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Izby Lekarskiej i Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządu Kopalni Soli Wieliczka.

Minister Łukasz Schreiber
Minister Łukasz Schreiber

Podczas konferencji przedstawiciel komisji konkursowej odczytał wyniki zorganizowanego po raz czwarty Konkursu prac naukowych dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia „DUM SPIRO, SPERO”. Za prace opublikowane w 2018 roku nagrodzeni zostali:

I nagroda – przyznana została Panu Michałowi Zielińskiemu za najlepszą pracę naukową pt.: „Influence of Gaseous Pollutants on COPD Exacerbations in Patients with Cardiovascular Comorbidities”. Praca powstała w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-dentystycznym w Zabrzu, Katedrze i Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy.

Wyróżnienie – przyznane zostało Pani dr inż. Ewie Brągoszewskiej za cykl czterech prac naukowych dotyczących ważnego aspektu zagrożeń dla zdrowia w środowisku człowieka. Prace powstały w Katedrze Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej.

dr inż Ewa Brągoszewska
dr inż Ewa Brągoszewska

Sesji pierwszej, na którą złożyły się wykłady ekspertów, przewodniczyli prof. dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu i dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski. Pani Profesor wygłosiła wykład pt.: „Zdrowie środowiskowe – identyfikacja czynników ryzyka zdrowia w środowisku”. Wykład na temat jakości powietrza atmosferycznego jako głównego czynnika środowiskowego ryzyka zdrowotnego przedstawił mgr inż. Krzysztof Skotak z Zakładu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska. Kolejne wykłady dotyczyły wpływu zmian klimatu na zdrowie społeczeństwa (dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz migracji substancji chemicznych, w tym związków endokrynnie czynnych, z opakowań do produktów spożywczych (prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska – Zakład Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

prof. dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał i dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
prof. dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał i dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski

Laureaci ubiegłorocznego konkursu prac naukowych DUM SPIRO, SPERO przedstawili wyniki swoich badań w sesji drugiej. Wykład pt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na ciążę i płodność kobiet” wygłosiła dr n. med. Anna Merklinger-Gruchała z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. „Wstępne badania potencjalnych zależności pomiędzy inhalacyjnym narażeniem na PCDD/Fs i dl-PCBs a długością życia populacji” przedstawił dr n. biol. Grzegorz Dziubanek z Katedry Zdrowia Środowiskowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Sesji przewodniczyli dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski i dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej.

Laureaci ubiegłorocznego konkursu DUM SPIRO, SPERO
Laureaci ubiegłorocznego konkursu DUM SPIRO, SPERO

W sesja trzeciej – Doniesienia oryginalne – pod przewodnictwem prof. Tadeusza M. Zielonki i dr Piotra Dąbrowieckiego, uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wykładów interesujących zarówno pod względem naukowym, jak i praktycznym. Przedstawiono następujące tematy:
•„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na funkcję układu oddechowego u zdrowych osób – badania wstępne” – dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski;
•„Świadomość chorych na choroby układu oddechowego na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”- dr hab. n med. Tadeusz M. Zielonka;
•„Ekspozycja na wybrane rodzaje substancji zanieczyszczających w procesie grillowania” – dr hab. inż. Artur Badyda;
•„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zaostrzenia astmy oskrzelowej” – dr n med. Piotr Dąbrowiecki;
•„Ocena redukcji negatywnych skutków zdrowotnych przy wybranych scenariuszach poprawy jakości powietrza w Polsce” – Pan Łukasz Adamkiewicz – Europejskie Centrum Czystego Powietrza;
•„Polska po COP24. Jak środowiska związane ze zdrowiem mogą przyczyniać się do poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu” – Pani Weronika Michalak – Heal Polska.

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Dziękujemy za wsparcie patronom konferencji:
Okręgowej Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Polskiemu Towarzystwu Alergologicznemu
Patronom medialnym:
Kwartalnikowi „Lekarz Wojskowy”
Biuletynowi WIL „SKALPEL”
Miesięcznikowi OIL w Warszawie „PULS”
Miesięcznikowi „Medycyna Praktyczna”

Oprac. Aleksandra Karolak

Fot. Andrzej Kosater

źródło: http://www.wim.mil.pl/nauka/ksztalcenie/182-aktualnoci/wydarzenia19/3212-ix-konferencja-dum-spiro-spero-w-wim