Skip to content

Jeśli chcemy pokonać zanieczyszczenie, musimy przestać je dotować – powiedziała Vijoleta Gordeljevic z HEAL podczas prezentacji raportu The Lancet przed członkami Parlamentu Europejskiego w Brukseli na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i miejsca pracy.
Ofiary zanieczyszczeń stanowią trzy razy większą grupę niż ofiary AIDS, gruźlicy i malarii razem wziętych – informuje najnowszy raport naukowców skupionych wokół prestiżowego czasopisma medycznego The Lancet. W samych krajach UE to ponad 400 tys. zgonów rocznie. Dziś (26 października) w Brukseli Europosłowie rozmawiać będą o sposobach redukcji szkodliwych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń.
Spotkanie było oficjalną premierową prezentacja raportu przed Europosłami, którzy debatowali nad rozwiązaniem problemu zanieczyszczeń. Health and Environment Alliance było oficjalnym partnerem wydarzenia, które zgromadziło następujących ekspertów:  Daniela Calleja (Dyrektora Generalnego DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej), Richarda Fullera (współprzewodniczącego Komisji The Lancet ds. Zanieczyszczeń i Zdrowia), Janeza Potočnika (byłego komisarza UE ds. środowiska), Carlosa Salinasa (byłego prezydenta Meksyku) oraz Onno Van Schayck (Dyrektora Netherlands School for Primary Care Research).

Wideo ze spotkania można zobaczyć online: http://bit.ly/2gDs2QF

Szerokim echem w wielu krajach świata, także w Polsce, odbił się opublikowany tydzień temu raport naukowców czasopisma naukowego the Lancet. Badacze poinformowali w nim, że rocznie aż 9 milionów mieszkańców ziemi umiera z powodu różnego rodzaju zanieczyszczeń – od zanieczyszczeń powietrza, przez zanieczyszczoną wodę, gleby, po toksyczne substancje w miejscach pracy. Liczba zgonów wskutek narażenia na zanieczyszczenia odpowiada jednej szóstej wszystkich zgonów. W samych krajach UE zanieczyszczenie powoduje ponad 400 000 zgonów (7,8% ogółu zgonów rocznie).
Jak zabijają nas zanieczyszczenia? Większość z nich przenika przez układ oddechowy i krwionośny do innych układów i organów naszego ciała. Substancje, które nie powinny znajdować się w ciele człowieka (jak np. drobne pyły zanieczyszczające powietrze, metale ciężkie, związki kancerogenne) kumulują się w nim powodując stany zapalne i prowadząc do sytuacji patologicznych. W konsekwencji rozwijają się liczne niezakaźne choroby układu oddechowego (astma, alergia, POChP), sercowo – naczyniowego (udar, zawał) czy nowotwory. Istotną grupą schorzeń występujących wskutek zanieczyszczeń są uszkodzenia układu nerwowego i przyśpieszone procesy neurodegeneracyjne.
W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych regionach uprzemysłowionych, zanieczyszczenie powietrza stanowi najgroźniejszy dla zdrowia rodzaj zanieczyszczeń, odpowiedzialny za ponad 280 000 zgonów rocznie (wg Światowej Organizacji Zdrowia)1. Do najbardziej zanieczyszczonych krajów należą Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Polska i Francja. Należy pamiętać, że w naszym kraju najwięcej zanieczyszczeń znajduje się w powietrzu i emitowanych jest z sektora komunalno-bytowego, wskutek tzw. niskiej emisji.
Raport The Lancet dotyczący zanieczyszczeń i ich wpływu na zdrowie, to pierwsza tego rodzaju kompleksowa analiza wszystkich uwzględnionych w nim form zanieczyszczeń i ich skutków zdrowotnych, gospodarczych i społecznych. Genon K. Jensen z międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), zajmującej się wpływem środowiska na zdrowie ludzi, podkreśla: „Zanieczyszczenia stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Niestety, do grup najwyższego ryzyka należą rodziny w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci. Najnowszy  raport the Lancet gromadzi wszystkie dane niezbędne do tego, by ten problem rozwiązać”.
Janez Potočnik, były komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska, dodaje: „Zanieczyszczenie jest bardzo poważnym, lecz niestety na wiele sposobów zaniedbywanym problemem spowodowanym działalnością człowieka. Raport The Lancet istotnie przyczynia się do podnoszenia świadomości w tym temacie. Musimy po pierwsze poradzić sobie z wpływem zanieczyszczeń, z którymi się zmagamy, ale najważniejsze jest minimalizowanie ich przyczyn. Kluczowe znaczenie ma tu zmiana sposobu produkcji i konsumpcji oraz rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym”.

(1) Najnowsze dane Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) szacowały, że liczba zgonów w Unii Europejskiej z powodu zanieczyszczeń powietrza wyniosła ponad 399.000 w 2014 r. EEA oparła się na pomiarach drobnych cząstek stałych (PM 2,5), dwutlenku azotu (NO) smog (O3). Raport Lancet opiera się na wynikach z 2015 r. dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwie domowym, zanieczyszczeniu drobnym pyłem (PM2.5) i zanieczyszczeniu ozonem troposferycznym, co tłumaczy różnicę w podawanych wartościach.

Dodatkowe informacje
Komisja The Lancet ds. Zanieczyszczeń i Zdrowia to dwuletni projekt, w którym uczestniczyło ponad 40 międzynarodowych ekspertów ochrony zdrowia i środowiska. Zawiera on nowe szacunki dotyczące wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie, a także jego kosztów gospodarczych. Wykorzystując dane z badania Global Burden of Disease, analizuje zanieczyszczenie powietrza, wód, gleb oraz zanieczyszczenia w miejscu pracy. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na olbrzymi wpływ różnego rodzaju zanieczyszczeń na zdrowie publiczne na świecie. Koncepcję opracowali Richard Fuller z organizacji Pure Earth oraz dr Philip Landrigan z Mt Sinai, współprzewodniczący Komisji.
Wideo z prezentacji online: http://bit.ly/2gwek5P


Osoba do kontaktu       
● Agnieszka Muras, Specjalistka ds. Komunikacji HEAL Polska, agnieszka@env-health.org
Kontakt do autorów projektu

Rich Fuller, +1 (212) 870 3490, fuller@pureearth.org
Dr Philip Landrigan, +1 (212) 241 5959, phil.landrigan@mssm.edu


Linki

Link do raportu
Link do aneksu
Wideo z prezentacji raportu