Skip to content

Wysokie stężenie pyłu PM 2,5 może zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera aż o 92%. Najnowsze badania potwierdziły dotychczasowe raporty o korelacji pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a zaburzeniami zdolności poznawczych.


Profesor Caleb Finch z Leonard Davis School of Gerontology na Uniwersytecie Południowej Kalifornii wraz z zespołem wskazuje, że pył zawieszony PM 2,5 może powodować nawet 1/5 przypadków demencji wśród pacjentów.
Aby przekonać się, czy zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdolności poznawcze, zespół badaczy przebadał 3647 kobiet (w wieku 65-79 lat) w 48 stanach USA skupionych wokół organizacji Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS). Wszystkie uczestniczki w czasie badań były całkowicie zdrowe (nie miały oznak demencji i były do tej pory regularnie badane w związku ze swoim członkostwem w WHIMS).
Zespół badaczy oszacował poziom pyłu zawieszonego PM 2,5 w okolicy zamieszkania uczestniczek. Na tej podstawie porównywał zdrowie osób mieszkających w czystych obszarach z tymi z zanieczyszczonych (poziom zanieczyszczeń zgodny z limitami Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska – 35 μg/m³). W rezultacie okazało się, że kobiety mieszkające w zanieczyszczonych regionach, były o 81% bardziej narażone na ryzyko zmniejszenia się zdolności poznawczej, niż pozostałe uczestniczki. Dodatkowo stwierdzono, że ryzyko zachorowania na Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne wzrosła tam o 92%.
Wyniki nie są optymistyczne. Badania wykazały, że przy powyższych wskaźnikach, wysoki poziom stężenia PM 2,5 może powodować około 21% zdiagnozowanych przypadków demencji.
Badania wykazały, że na negatywne rezultaty zanieczyszczeń powietrza narażone są kobiety posiadające gen  APOE-ε4, który należy do czynników ryzyka choroby Alzheimera.
Eksperyment powtórzono badając dwie grupy myszy. Te, które posiadały gen APOE ε4 oraz te, które były go pozbawione. Obie grupy badanych zwierząt były poddane oddychaniu powietrzem o stężeniu pyłu PM 2,5 równym stężeniom z bardzo zanieczyszczonych miast, takich jak Pekin. W rezultacie okazało się, że myszy z genem APOE-ε4 miały o 60% więcej zawartości beta-amyloidu (szkodliwego białka niszczącego neurony) w mózgu niż pozostałe.
Badania zespołu profesora Fincha dowiodły, że zanieczyszczenie powietrza może powodować demencję oraz po raz pierwszy wykazały, że mogą zwiększać ilość szkodliwego beta-amyloidu, który niszczy neurony.
 
Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/articles/315605.php