Skip to content

HEAL, wraz z Niemieckim Sojuszem na rzecz zdrowia i przeciwdziałania zmianie klimatu (KLUG e.V.), European Public Health Alliance (EPHA), Niemieckim Stowarzyszeniem Zdrowia Publicznego (DGPH) oraz KlimaDocs e.V. wysłał list do członków i członkiń Parlamentu Europejskiego, w którym wzywa do zaprzestania klasyfikowania drewna jako odnawialnego źródła energii w RED III oraz do zakończenia subsydiowania drewna jako źródła energii.

Autorzy apelu alarmują, że promocja drewna jako odnawialnego źródła energii napędza kryzys klimatyczny i wpływa negatywnie na zdrowie ludzi na wiele sposobów. Między innymi analizy pokazują, że spalanie tego surowca wytwarza więcej CO2 niż ma to miejsce w przypadku węgla, oleju lub gazu. To z kolei prowadzi do napędzania zmiany klimatu, której konsekwencje są silnie odczuwalne w Europie – m.in. jest to region z najwyższym poziomem śmiertelności wśród osób w wieku 65+ z powodu upałów oraz ponosi najwyższe koszty z tego tytułu.

Nie można również zapominać o tym, że spalanie drewna jest istotnym źródłem emisji pyłów zawieszonych, przyczyniając się do zanieczyszczenia powietrza przez które w Europie umiera przedwcześnie ok. 400 tys. osób rocznie. Źródła pokazują też, że palenie tym opałem w kotłach na pellet może generować więcej pyłów zawieszonych niż gaz czy olej. Jak piszą autorzy apelu:

Według Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska, emisja drobnego pyłu z pieców opalanych drewnem w prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech jest obecnie nawet wyższa niż emisje z ruchu drogowego. Tymczasem w Europie domowe źródła ciepła opalane drewnem odpowiadają za 12,6 mld euro kosztów zdrowotnych.

Dlatego organizacje zajmujące się zdrowiem i środowiskiem domagają się zaprzestania dalszego klasyfikowania drewna jako odnawialnego źródła energii oraz zakończenia dotowania tego źródła energii.

Głosowanie europarlamentarzystów/ek nad proponowaną rewizją dyrektywy RED III będzie miało miejsce 13 września 2022 r.

List w j. angielskim można przeczytać TUTAJ.