Skip to content

W dobie coraz większego szumu informacyjnego oraz różnorodnych, nie zawsze rzetelnych, przekazów na temat zanieczyszczeń, powietrza – ich genezy, źródeł czy wpływu na nasze zdrowie – najnowsza publikacja prof. Piotra Kleczkowskiego przekrojowo analizuje zjawisko smogu w naszym kraju oraz rozjaśnia wszelkie wątpliwości, które mogą go dotyczyć.

Recenzenci publikacji zapewniają, że:

„Pełna znajomość zagrożeń, jakie niesie za sobą smog powinna zaowocować energicznym postępowaniem, mającym na celu eliminację lub przynajmniej znaczne ograniczenie tego zjawiska. Autor umiejętnie i sugestywnie prezentuje sposoby osiągnięcia tego celu.”
prof. dr hab. n. med. Wojciech Mędrala – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu           

„Niniejsza publikacja stanowi cenne źródło rzetelnej i dobrze udokumentowanej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej jakości powietrza.”        Prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH, Kraków

PWN, wydawca książki, dodaje:

(…) W (…) publikacji Autor prezentuje wszystkie ważne informacje na temat smogu. Przedstawia źródła i rodzaje zanieczyszczeń, ich rozprzestrzenianie się, oraz stan powietrza w Polsce. Wskazuje, w jaki sposób poszczególne substancje zagrażają organizmowi człowieka, ale przede wszystkim rekomenduje sposoby ograniczania smogu – zarówno te prawno-administracyjne, jak i techniczne – ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wdrażania poszczególnych metod i analizą ich efektywności. Warte podkreślenia jest to, że źródła smogu w Polsce, a w konsekwencji sposoby jego zwalczania, są specyficzne dla naszego kraju. Autor postanowił zatem zebrać unikatowe informacje, których nie można odnaleźć w dość obfitej literaturze światowej z tego zakresu. Książka jest adresowana zarówno do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora ochrony środowiska, studentów, działaczy organizacji ekologicznych, jak i szerokiego grona Czytelników niezwiązanych zawodowo z problemem smogu, ale nim zainteresowanych.

Czy możemy się zgodzić z obietnicami na okładce?

Jak najbardziej.

Publikacja jest sporą dawką wiedzy naukowej dotyczącej smogu, liczącą prawie 400 stron.

Autor rozpoczyna książkę opisem historii emisji zanieczyszczeń powietrza na świecie, płynnie przechodząc do szczegółowego opisu składu powietrza, jego charakterystyki, przepływów oraz procesów fizyko-chemicznych zachodzących na ziemi. Już na tym etapie widzimy liczne nawiązania do świata nauki oraz skomplikowane wzory i grafiki, które jednak w ogólnym kontekście wydają się całkowicie zrozumiałe. Następnie wyjaśniona została geneza smogu z punktu widzenia zarówno źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych – ze szczególnym uwzględnieniem spalania paliw, zanieczyszczeń wtórnych. Co oczywiste, w książce musi pojawić się szczegółowy opis zjawiska niskiej emisji związanej ze spalaniem paliw stałych w domowych piecach, a także – niestety wciąż obecnego problemu – palenia odpadami w domowych paleniskach. Autor nie ogranicza się jedynie do pobieżnego opisu smogu – w książce znajdziemy dogłębną charakterystykę  zanieczyszczeń powietrza z podziałem na substancje czy rozmiary.

W rozdziale poświęconym wpływowi na zdrowie znajdziemy nawiązania do badań epidemiologicznych, in vitro oraz klinicznych z udziałem ludzi – uwzględniające także cały mechanizm oddychania u człowieka, a także naturalne mechanizmy obronne. Poruszone zostały zagadnienia oceny ryzyka, ryzyka względnego, skumulowanego (również z uwzględnieniem stanowiska pracy). Analizując wpływ smogu na zdrowie trudno było pominąć także grupy najbardziej narażone – w publikacji znajdziemy miejsce poświęcone oddziaływaniu na zdrowie i rozwój dzieci czy osoby starsze.

W dalszej części, po opisie zjawiska i jego szczegółowej charakterystyce, czytelnik odnajdzie analizę narażenia na smog w Polsce – czym oddychamy, jak rózni się narażenie w poszczególnych województwach oraz tego, w którą stronę zmierzamy – zarówno jako kraj, jak i jako cała Unia Europejska.

Publikację zamykają analizy strategii walki z problemem zanieczyszczonego powietrza – uwzględniające miarę zagrożeń poszczególnych źródeł, koszty zdrowotne, zewnętrzne koszty oraz kalkulację optymalnego kosztu redukcji zanieczyszczeń z różnych źródeł, a także plan dla Polski i przykład – znanego wszystkim – krakowskiego smogu.

Na końcu książki znajduje się obszerna literatura, która pozwoli zainteresowanym czytelnikom dodatkowo pogłębić swoją wiedzę.

Zdecydowanie polecamy książkę każdej osobie, której bliski jest temat zanieczyszczeń środowiska, zdrowia publicznego – lub po prostu tym, którzy zatroskani o przyszłość swoją czy zdrowie swoich dzieci chcieliby uporządkować dotychczasową wiedzę na temat odmienianego już przez wszystkie przypadki w ostatnich latach smogu.

Health and Environment Alliance jest patronem publikacji.

Link do księgarni: https://ksiegarnia.pwn.pl/Smog-w-Polsce,803058990,p.html