Skip to content

Zanieczyszczenie powietrza pozostaje najpoważniejszym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w regionie europejskim i na świecie, prowadzącym do 400 000 przedwczesnych zgonów i generującym koszty w wysokości setek miliardów euro każdego roku w UE. Istnieje wiele dowodów na to, w jaki sposób zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu. Niska jakość powietrza jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób przewlekłych, w tym chorób serca i płuc lub raka. W ostatnich latach badania dodatkowo potwierdziły, że szczególnie narażone na skutki zdrowotne zanieczyszczonego powietrza są dzieci, biorąc pod uwagę, że ich serce, mózg i układ nerwowy wciąż się rozwijają. Wpływ na zdrowie obserwuje się już przed urodzeniem, co prowadzi do konsekwencji w późniejszym życiu.

Unijna dyrektywa w sprawie jakości powietrza stanowi podstawę europejskiej polityki w zakresie czystego powietrza, ustanawiając standardy jakości powietrza w celu ochrony zdrowia ludzi. W dokumencie roboczym Komisji dotyczącym kontroli sprawności dyrektyw w sprawie jakości powietrza wyraźnie widać, że konieczne jest zaostrzenie europejskich norm jakości powietrza. Normy powinny być rygorystyczne i ambitne, a także uwzględniać skuteczne mechanizmy kontrolne – obecne nie biorą pod uwagę najnowszych zaleceń naukowców i rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

„Grupy zajmujące się zdrowiem z zadowoleniem przyjmują wnioski Komisji Europejskiej, które wskazują, że prawnie egzekwowane normy jakości powietrza są kluczowym instrumentem ochrony zdrowia Europejczyków”, stwierdza Anne Stauffer, Dyrektorka ds. Strategii i Kampanii HEAL. „Komisja Europejska nie powinna zwlekać z dążeniem do wyższej jakości powietrza za pomocą środków legislacyjnych. Istotne jest przedstawienie silnej i ambitnej strategii na rzecz redukcji zanieczyszczeń w ramach EU Green Deal, a także przedstawienie harmonogramu aktualizacji obecnych standardów zgodnie z zaleceniami WHO. Każdy dzień opóźnienia oznacza, że ​​ludzie nadal będą chorować i umierać z powodu zanieczyszczeń powietrza. ”

źródło: https://www.env-health.org/new-eu-commission-needs-to-walk-the-talk-on-clean-air/

więcej informacji: https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm