Skip to content

W dniach 10-12 września (piątek-niedziela) w Łodzi odbędą się doroczne Igrzyska Wolności zorganizowane przez Fundację Liberté!, tym razem pod hasłem „Nowa umowa społeczna”. Podczas transmitowanego online wydarzenia na konferencjach, panelach dyskusyjnych i wykładach spotka się wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, biznesu czy polityki. Nasza organizacja jest partnerem trzech paneli dyskusyjnych.

Czym są Igrzyska Wolności?

Jak piszą organizatorzy wydarzenia, „Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei.
To interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż.

To dyskusja o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. To oddolnie organizowane forum tworzone przez organizację pozarządową, łączące ludzi podzielających takie wartości jak: demokracja liberalna, społeczeństwo otwarte czy państwo prawa”.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, a szczególnie w panelach dyskusyjnych moderowanych przez dyrektorkę HEAL Polska Weronikę Michalak:

Sobota 11.09.2021, 11:00 – 11:45
Zielony Ład: Główne wyzwania

● Antoni Bielewicz – dyrektor European Climate Foundation Polska
● Agata Czachórska – dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce
● Hakima el Haité – prezeska Liberal International
● Urszula Zielińska – posłanka na Sejm RP
Moderacja: Weronika Michalak – dyrektorka oddziału HEAL Polska

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu – zbioru inicjatyw, które mają prowadzić do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czego dotyczą główne priorytety programu? Jak osiągnąć jego cele? Jakie działania – wspólnie jako UE oraz jako kraje członkowskie – należy podjąć, by prowadzić Europę w kierunku niskoemisyjnym, prowadzącym do poprawy stanu środowiska, zdrowia mieszkanek i mieszkańców oraz – przede wszystkim – wyhamowania kryzysu klimatycznego? Czy osiągnięcie założeń Zielonego Ładu to polityczna mrzonka czy kluczowy priorytet dla zachowania Ziemi w stanie, w którym funkcjonować będą mogły przyszłe pokolenia?

 

Niedziela 12.09.2021, 13:00 – 13:45
Zdrowie a środowisko – czego o smogu, klimacie i bioróżnorodności nauczył nas COVID-19?

● Paweł Czekalski – doktor nauk medycznych, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi
● Dorota Jarosińska – doktor nauk medycznych, Europejskie Centrum Zdrowia i Środowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
● Piotr Kleczkowski – profesor w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
● Agata Okulus – Koordynatorka Narodowa ds. Zdrowia Publicznego w Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Moderacja: Weronika Michalak – dyrektorka oddziału HEAL Polska

W marcu 2020 roku świat wstrzymał oddech. Pandemia COVID-19 zdominowała wszelkie kierunki polityk, programów, planów i działań na szczeblu krajowym i ogólnoświatowym. Jednak w ceniu kryzysu związanego z pandemią trwają narastające kryzysy środowiskowe – związane z przyśpieszającą i zagrażającą zdrowiu całej ludzkości zmianą klimatu, utratą bioróżnorodności czy zanieczyszczeniem powietrza. Jak wygląda synergia tych procesów? Czy smog osłabił naszą odporność na COVID-19? Czy – w świetle informacji podawanych przez naukowców, że w topniejących lodowcach uwięzionych jest kilkadziesiąt nieznanych współczesnym ludziom wirusów – spalanie paliw kopalnych i utrata bioróżnorodności sprzyjają kolejnym pandemiom? Czy jesteśmy w stanie zmobilizować wszelkie siły – analogiczne od tych walczących z pandemią – do walki ze zmianą klimatu?

 

Niedziela 12.09.2021, 19:00 – 19:45
Społeczne wymiary neutralności klimatycznej

● Anna Gromada – ekonomistka i socjolożka, współzałożycielka Fundacji Kaleckiego
● Lidia Kołucka – wiceprezeska zarządu Forum Energii
● Paweł Wojciechowski – główny ekonomista Pracodawcy RP
Moderacja: Weronika Michalak – dyrektorka oddziału HEAL Polska

Według doniesień ostatniego raportu naukowców zrzeszonych w Międzyrządowym Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) obecne skutki zmieniającego się klimatu są dużo bardziej katastrofalne, niż przewidywano jeszcze kilka lat temu. Pilne osiągnięcie neutralności klimatycznej jest kluczowe dla próby zachowania równowagi i wyhamowania przyspieszającego kryzysu klimatycznego, a także zdrowia i życia przyszłych pokoleń. Unia Europejska przyjęła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej na rok 2050, jednak klimatolodzy apelują, że – by uniknąć tzw. punktów krytycznych – powinno się to stać jeszcze szybciej. Jakie będą społeczne konsekwencje dochodzenia do ścieżki niskoemisyjnej? Jakie zmiany dla obywateli i obywatelek będzie generować transformacja w stronę bezemisyjnych źródeł energii? Jak w najszybszym tempie ograniczać produkcję gazów cieplarnianych i które grupy otoczyć szczególną uwagą w tym procesie? A co grozi nam jeśli zaniechamy starań osiągnięcia neutralności klimatycznej lub… zawiedziemy?

Więcej informacji o Igrzyskach Wolności, w tym program: https://igrzyskawolnosci.pl/