Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy wśród pracowników jednostek samorządów terytorialnych (w szczególności władz, urzędników i działających na ich terenie ekspertów) z zakresu znaczenia potencjału i konieczności rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, a jej priorytetów oraz skutecznego zarządzania energią i środowiskiem na poziomie lokalnym.
Projekt ma także na celu wskazanie odbiorcom projektu priorytetów  i kierunków niezbędnych działań, które powinny zostać podjęte na terenie gmin i powiatów, aby nie tylko sprostać wyzwaniom związanym z osiągnięciem wymaganego poziomu emisyjności ale z czasem również pozwolić czerpać korzyści z realizacji celów polityki klimatycznej określonych przez UE. Zaproponowane narzędzia będą m.in zestawem działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
Podczas szkoleń uczestnikom zaprezentowana zostanie prezentacja HEAL oraz otrzymają oni broszury „Spalanie węgla w domowych piecach – zagrożenia zdrowotne”, a także raporty „Niepłacony rachunek – jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”.
Dziękujemy organizatorom za możliwość udziału w projekcie, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w szkoleniach!