• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

HEAL na konferencji w Sejmie RP „Kwadratura koła. Ochrona zdrowia a model węglowego rozwoju Polski”

Podczas konferencji „Kwadratura koła. Ochrona zdrowia, a model węglowego rozwoju Polski”, która odbyła się 4 listopada w Sejmie RP – pod patronatem posłanki Anny Grodzkiej, Partii Zieloni oraz Zespołu Parlamentarnego Zrównoważonego Rozwoju Społecznego “FAIR” – debatowano nad ważnymi dla kraju kwestiami: wpływem spalania węgla na zdrowie publiczne oraz problemem zanieczyszczenia powietrza z powodu niskiej emisji.

Podczas konferencji Łukasz Adamkiewicz doradca ds. węgla i zdrowia Health and Environment Alliance przypomniał wnioski z raportów na temat skutków zdrowotnych spalania węgla. Jednocześnie wskazał, że: Co roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 45 tys. osób z powodu zanieczyszczeń powietrza – co oznacza, że co 10. zgon w naszym kraju spowodowany jest złą jakością powietrza. (...). Dr Piotr Dąbrowiecki Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych Na Astmę Alergię i POChP wygłosił referat na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie stwierdzając: „W Polsce 4 mln osób jest chorych na astmę a ok. 2,5 mln na POChP, główną przyczyną zachorowań jest palenie papierosów, ale również zła jakość powietrza. (…)”.

Uczestnicy konferencji w apelu do premier Ewy Kopacz – lekarki, zwracają się o uwzględnienie w profilaktyce i polityce rządu działań na rzecz radykalnej poprawy jakości powietrza, którym oddychają wszyscy obywatele; dorośli i dzieci, łacznie z rządem.

Posłanka Partii Zielonych Anna Grodzka powiedziała: “Polska powinna wykorzystać niedawne wycofanie weta w polityce energetyczno- klimatycznej przez rząd oraz wielkie środki z funduszy pomocowych na solidną budowę podstaw gospodarki niskoemisyjnej w interesie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i energetycznego kraju oraz klimatu globu”.

Fundusze pomocowe UE, centralne oraz regionalne, przewidują ok. 20 proc. wszystkich środków na działania związane z tworzeniem gospodarki niskoemisyjnej. Około 15 miliardów euro powinno stanowić koło zamachowe dla nowej, obywatelskiej, odnawialnej energetyki. Zmiany prawa regulujące jakość paliw i pieców, oszczędzanie energii, w tym termorenowacje budynków, połączone z wymianą źródeł ciepła w domach, to jedyny skuteczny sposób walki o czyste powietrze, którym oddychają codziennie miliony Polek i Polaków.

Organizatorem konferencji była Ogólnopolska Koalicja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, zrzeszająca kilkadziesiąt samorządów i organizacji pozarządowych oraz domagająca się obywatelskiego modelu rozwoju energetyki opartego na oszczędzaniu energii, odnawialnych i rozproszonych źródłach.

Prezentacja Łukasza Adamkiewicza „Skutki zdrowotne spalania węgla – wnioski z raportów” dostępna jest w tym miejscu.

Nagranie z konferencji prasowej, podczas której Łukasz Adamkiewicz prezentował raport HEAL „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”.

Pełne nagranie z konferencji.