Skip to content

W odpowiedzi na list otwarty, wystosowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundację ClientEarth na początku listopada, Zarząd GDF Suez Energia Polska S.A. jednoznacznie stwierdza, że nie planuje realizacji projektu „Elektrownia Łęczna” na Lubelszczyźnie. Koncern potwierdził też, że międzynarodowa grupa Engie, do której należy, nie planuje realizacji żadnych inwestycji węglowych.
Pomysł budowy elektrowni o mocy 500 MW opalanej węglem kamiennym na rolniczym obszarze Lubelszczyzny i w bezpośrednim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego od początku budził kontrowersje. Przeciwko inwestycji protestowali miejscowi rolnicy oraz organizacje ekologiczne, wskazujące m.in. że alternatywą dla szkodliwego węgla może być rozwój odnawialnych źródeł energii. Województwo lubelskie może w szczególności rozwijać źródła oparte o biomasę pochodzenia rolniczego, energetykę wiatrową oraz słoneczną – obszar województwa cieszy się najlepszym w Polsce nasłonecznieniem. Już powstała tu pierwsza w naszym kraju spółdzielnia energetyczna produkująca biogaz, a także druga co do wielkości farma fotowoltaiczna.
Źródło: ClientEarth


Komentarz HEAL:

Energetyka węglowa przyczynia się do generowania znacznych zewnętrznych kosztów zdrowotnych, powodując przedwczesne zgony, zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz rozwój i nasilone objawy chorób układu oddechowego i układu krążenia. Każda, zarówno już funkcjonująca, jak i nowa elektrownia węglowa generuje lub będzie generować zanieczyszczenia powietrza, których ofiarami padają mieszkańcy, zwłaszcza ci mieszkający w najmniejszej odległości od inwestycji.
Obliczenia wykonane na potrzeby najnowszego raportu HEAL „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna” dowodzą, że każdego roku energetyka węglowa w Polsce dotowana jest łączną kwotą od 17,5 do 39,4 mld złotych (co może przewyższać budżet wszystkich szpitali publicznych w Polsce, który wynosi 28,4 mld złotych). Eksperci podkreślają konieczność rozwoju przyjaznych zdrowiu źródeł energii i odchodzenia od inwestycji w instalacje spalające węgiel.
Wedle obliczeń wykonanych w raporcie, sama elektrownia Łęczna wygenerowałaby, zakładając okres jej funkcjonowania na 40 lat, od 1,2 do 3,9 mld złotych zewnętrznych kosztów zdrowotnych. Jej oddziaływanie obejmowałoby cały kraj, chociaż najbardziej narażone byłyby osoby mieszkające w promieniu 100 km od elektrowni.
Z  dużą radością przeczytaliśmy informację o odpowiedzi Zarządu GDF Suez Energia Polska S.A. na list organizacji Client Earth i Towarzystwo na Rzecz Ziemi, w której koncern zapewnia o wycofaniu się z inwestycji elektrowni Łęczna oraz innych inwestycji w moce węglowe – mówi Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska. Jednak całkowitą pewność, że inwestycja nie powstanie, będziemy mieć dopiero w momencie, gdy inwestor wycofa się z procesu uzyskiwania tzw. decyzji środowiskowej – dodaje.
Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne produkcji przyjaznej ludziom i środowisku energii wiadome jest, że elektrownia Łęczna nie jest jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom województwa lubelskiego. Region zasobny jest w biomasę, na jego terenie powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna. Dodatkowo, wedle naukowców z Politechniki Lubelskiej, na Lubelszczyźnie znalazłoby się miejsce dla dziewięciu farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 422 MW. 
 
Link do raportu HEAL Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna
Link do listu otwartego do GDF Suez Energia Polska. S.A. wystosowany przez Fundację ClientEarth i Towarzystwo na rzecz Ziemi