• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Czyste powietrze priorytetem dla Polski – list otwarty HEAL oraz specjalistów zdrowia publicznego i środowiskowego do Premier Kopacz

Czyste powietrze priorytetem dla Polski – wspólnie ze specjalistami zdrowia publicznego i środowiskowego wysłaliśmy list otwarty do Premier Ewy Kopacz

W dniu wygłoszenia expose przez Prezes Rady Ministrów Ewę Kopacz wspólnie z ekspertami zdrowia publicznego i  środowiskowego w liście otwartym do Pani Premier wspólnie wezwaliśmy do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Celem listu było zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza, który jest kluczowy dla zdrowia publicznego, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. W Polsce zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne jest za ok. 45 000 przedwczesnych zgonów rocznie, a 97% Polaków oddycha powietrzem uznawanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za szkodliwe dla zdrowia.

Wspólnie z pozostałymi ekspertami wyraziliśmy nadzieję że podczas pierwszych miesięcy sprawowania urzędu przez Panią Premier, zapobieganie chorobom wśród dzieci i całych rodzin stanie się priorytetem rządu, poprzez wspieranie wymaganych regulacji na poziomie Unii Europejskiej, a także Polski – w szczególności poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Uważamy, że takie działania byłyby zgodne z postulatami lokalnych grup i inicjatyw dążących do poprawy jakości powietrza, w świetle niewystarczającego prawa na poziomie krajowym.

List został wysłany do Kancelarii Premiera RP w dniu 1 października 2014.

Sygnaratiusze listu:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski
dr hab. inż. Artur Badyda
dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski
dr hab. n. med. Danuta Mielżyńska-Svach
dr hab. Krystyna Pawlas
dr Bartosz Balcerzak
dr med.Piotr Dąbrowiecki
Łukasz Adamkiewicz, Health and Environment Alliance

Pełna treść listu dostępna jest pod tym linkiem