Skip to content

Jesteśmy niezależni od interesów komercyjnych czy politycznych. Nie bierzemy udziału w działaniach, które stoją w sprzeczności z naszymi wartościami. Sprawdź nas w rejestrze przejrzystości UE.

Finansowanie i transparentność

HEAL jest organizacją pozarządową non-profit, niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej lub interesów handlowych. Nie prowadzimy projektów o charakterze komercyjnym, a nasze finansowanie jest w pełni transparentne – nr HEAL w rejestrze na rzecz przejrzystości UE: 00723343929-96

 

Strona powstała przy wsparciu Unii Europejskiej oraz Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF). Opinie tu wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE oraz fundatorów, zaś odpowiedzialność za jej treść spoczywa na autorach. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz podmioty finansujące nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.