Skip to content

Zdrowie Polaków jest zagrożone przez konsekwencje zmiany klimatu: upały, susze, powodzie i inne katastrofy, a także klimatozależne zakaźne choroby wektorowe, jak borelioza. Organizacje pozarządowe apelują do przyszłego rządu o natychmiastowe działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego przed tymi zagrożeniami.

Koalicja Klimatyczna wspólnie z HEAL Polska oraz ponad 60 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi wzywa wszystkie komitety wyborcze do deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji, w tym rozpoczęcia prac nad przyjęciem ustawy o ochronie klimatu. Postulaty poparł także Komitet Naukowy Koalicji Klimatycznej złożony z ekspertów z różnych dziedzin.

„Niestety wciąż zbyt mało mówi się o skutkach zdrowotnych zmiany klimatu, które w coraz większym stopniu odczuwamy także w Polsce. Dlatego cieszę się, że Manifest Koalicji Klimatycznej uwzględnia również ważne zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym w obliczu kryzysu klimatycznego” – powiedziała współautorka treści Manifestu 100 dni, Weronika Michalak, dyrektorka HEAL Polska, organizacji non-profit badającej wpływ środowiska na zdrowie publiczne.

W Manifeście 100 dni znajdują się m. in. dwie rekomendacje dotyczące obszaru zdrowia, które nowopowstały rząd mógłby wprowadzić w życie natychmiast. Organizacje pozarządowe apelują o:

  • Wzmocnienie profilaktyki boreliozy w Narodowym Programie Zdrowia jako kluczowej wektorowej choroby zależnej od klimatu w Polsce.
  • Wprowadzenie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przepisu, który obligowałby inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na zdrowie w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko.

“Wzmacnianie profilaktyki oraz podnoszenie świadomości na temat boreliozy, głównej wektorowej zakaźnej choroby klimatozależnej, na którą rozpoznawalność w ciągu ostatnich lat znacząco w Polsce wzrosła czy wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny oddziaływania na zdrowie w raportach oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko naturalne to jedne z kluczowych działań mogących uchronić zdrowie publiczne przed licznymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego i zanieczyszczenia środowiska” – dodała Michalak.

Szczegółowe omówienie tych postulatów można znaleźć w treści Manifestu 100 dni na stronie HEAL Polska.

Zmiana klimatu nie jest już abstrakcyjnym zagrożeniem, a upały, powodzie i katastrofy bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie. Równie niebezpieczne są zakaźne choroby wektorowe przenoszone przez insekty migrujące wskutek zmieniających się warunków klimatycznych. O tym, jak polski system ochrony zdrowia powinien się na te wyzwania przygotować, opowiedział w Podcaście o Klimacie dr hab. nauk medycznych, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a zarazem członek Komitetu Naukowego Koalicji Klimatycznej – Tadeusz Zielonka.

Podcastu można wysłuchać tutaj:

 

Organizacje oczekują, że działania przyszłego rządu w zakresie ochrony klimatu i przyrody będą prowadzone równolegle na różnych płaszczyznach, w trybie priorytetowym, wedle najwyższych demokratycznych standardów i z poszanowaniem najnowszej wiedzy naukowej w tych dziedzinach.

Polska przyroda jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli kraju, a ochrona klimatu – wspólną odpowiedzialnością społeczności globalnej oraz szansą na poprawę bezpieczeństwa nas i przyszłych pokoleń. Bez względu na wynik wyborów, nowy rząd musi wdrożyć pilne działania na rzecz przyrody i klimatu w imieniu oraz interesie wszystkich obywateli.

POBIERZ MANIFEST