Skip to content

24 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski, po długim procesie składającym się z wielu głosowań i trilogów, przegłosował tzw. dyrektywę powietrzną (AAQD)! Dokument zaostrza dopuszczalne normy jakości powietrza jakim oddychamy!

Tysiące badań naukowych prowadzonych w ostatnich dekadach wskazuje, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do wielu chorób układu oddechowego, w tym astmy, zapalenia płuc i oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób układu sercowo-naczyniowego, udarów i nowotworów. Dyrektywa przyniesie wszystkim korzyści zdrowotne – zwłaszcza osobom najbardziej narażonym – takim jak dzieci, osoby w podeszłym wieku czy kobiety ciężarne.

Czyste powietrze to kwestia woli politycznej, a nie indywidualnego wyboru lub stylu życia. Cieszymy się, że Europosłowie pokazali dziś swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz zapewnienia czystego powietrza setkom milionów ludzi w całej Unii Europejskiej. – powiedziała Zastępczyni Dyrektorki HEAL – Anne Stauffer

To trójstronne porozumienie jest wyczekiwanym i bardzo ważnym krokiem naprzód w kierunku czystego powietrza w Europie, a w szczególności w Polsce. Dokument zakłada zerową emisję zanieczyszczeń do 2050 wprowadzając zaostrzenie dopuszczalnych limitów szkodliwych substancji obecnych w powietrzu, wzmocnione wymogi dotyczące monitorowania jakości powietrza i poprawę informowania o potencjalnych zagrożeniach z uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych.

Wielokrotnie apelowaliśmy o przyjęcie ambitnych zapisów dyrektywy AAQD, wspólnie z reprezentantami sektora zdrowia, np. w tym lub w tym liście.

Dlatego cieszymy się, że za przyjęciem nowego prawa głosowało aż 381 Europosłów/anek (225 było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu).

Wynik głosowania komentują także m.in:

dr Christiaan Keijzer, przewodniczący Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (The Standing Committee of European Doctors)

Wszystkie stowarzyszenia medyczne w całej Europie zgadzają się z faktem, że jakość powietrza musi ulec poprawie, a władze publiczne i rządy muszą podjąć natychmiastowe działania. Każdego roku setki tysięcy przedwczesnych zgonów w Europie przypisuje się zanieczyszczeniu powietrza. Cieszymy się ze zbliżającej się finalizacji unijnych norm jakości powietrza i z niecierpliwością czekamy na ich wdrożenie, aby zapewnić jak najlepszą ochronę zdrowia.

dr Barbara Hoffmann, przewodnicząca Rady Rzecznictwa Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (The European Respiratory Society)

Z naukowego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Europy. Nadszedł czas, aby politycy wprowadzili nowe ramy prawne, które pozwolą nam przestrzegać unijnych standardów czystego powietrza w celu ochrony zdrowia publicznego.

dr Milka Solokovic, dyrektorka Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (The European Public Health Alliance)

Zanieczyszczenie powietrza nieustannie zagraża zdrowiu osób marginalizowanych społecznie. Zmiany w unijnych normach dotyczących czystego powietrza są kluczowym elementem walki z nierównościami zdrowotnymi w całej Europie. Wzywamy wszystkie sektory i organy władzy do współpracy w celu zmniejszenia obciążeń zdrowotnych, szczególnie osób szczególnie narażonych.

Następnym krokiem jest oficjalne przyjęcie przepisu przez reprezentantów krajowych Ministerstw Klimatu i Środowiska. Apelujemy o priorytetowe potraktowanie kwestii zdrowia i wdrożenie dyrektywy w ciągu najbliższych dwóch lat. Kluczowe w tym procesie będą wiedza ekspercka i głos reprezentantów ochrony zdrowia.

Jako HEAL Polska dziękujemy wszystkim zaangażowanym! To doskonały przykład na to, jak ważny jest nasz głos i jak mocno może wpłynąć na tworzenie prawa, a następnie realne zmiany w naszym otoczeniu!