Skip to content

HEAL wraz z siedmioma innymi organizacjami zajmującymi się tematyką zdrowia wysłał list do ministrów środowiska UE w sprawie trwającego obecnie procesu aktualizacji unijnych standardów czystego powietrza (dyrektywy w sprawie jakości powietrza atmosferycznego – AAQD).

Organizacje reprezentujące europejski sektor zdrowia, w tym lekarzy, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pacjentów i funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, wzywają ministrów odpowiedzialnych za ochronę środowiska do zajęcia bardziej ambitnego stanowiska od wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego przyszłych przepisów na rzecz czystego powietrza. Bardziej zdecydowany kierunek jest kluczowy, aby szybko i znacząco zmniejszyć zły stan zdrowia i koszty zdrowotne.

Jak piszą autorzy:

W nadchodzących tygodniach zapadnie decyzja w sprawie ogólnego podejścia Rady do rewizji dyrektywy AAQD. Aby zagwarantować, że ludzie w całej Europie będą oddychać czystym powietrzem, niezbędnym do zdrowego życia, grupy reprezentujące sektor ochrony zdrowia wzywają do posłuchania głosu społeczeństwa UE i nauki oraz bycia bardziej ambitnymi niż Parlament Europejski w swoim stanowisku z września 2023 roku. Dotyczy to przede wszystkim konieczności wcześniejszego (bo do 2030 r.) pełnego ujednolicenia unijnych standardów jakości powietrza z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Ponadto wzywamy do podjęcia kolejnych kroków w związku z przyjęciem w lipcu 2023 r. „Deklaracji Budapeszteńskiej” podczas Siódmej Konferencji Ministerialnej w sprawie Środowiska i Zdrowia oraz do wykazania zaangażowania w ochronę zdrowia ludzi i oszczędności kosztów ekonomicznych związanych ze zdrowiem poprzez redukcję możliwych odstępstw przewidzianych w projekcie ustawy (zwłaszcza w art. 18).

Pełny list w j. angielskim można przeczytać TUTAJ.