Skip to content

Kilkadziesiąt osób poddało się badaniom spirometrycznym podczas akcji „Porozmawiajmy o oddechu – zbadaj płuca w spirobusie”, prowadzonej dziś w centrum Katowic w ramach obchodów III Polskich Dni Spirometrii. Wspólna akcja organizacji HEAL i TnZ oprócz badań profilaktycznych miała na celu wzrost świadomości mieszkańców województwa śląskiego na temat skutków i kosztów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza.
Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, powodując uszkodzenia układu oddechowego, nerwowego, sercowo – naczyniowego, przyczyniając się do zawałów, udarów czy powikłań ciąży. Lista schorzeń jest długa i może dotyczyć wszystkich grup wiekowych. To także potężny koszt dla gospodarki. Niestety Polska pozostaje na pierwszym miejscu pod względem najbardziej zanieczyszczonych krajów UE, a aż cztery z dziesięciu dużych miast o najgorszej jakości powietrza na tle całej Unii leżą w województwie śląskim.
To dlatego właśnie w Katowicach odbyła się akcja „Porozmawiajmy o oddechu – zbadaj płuca w spirobusie”, podczas której dwie organizacje – HEAL Polska oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi zapraszały mieszkańców do udziału w bezpłatnych badaniach wydolności płuc, prowadzonych w specjalnie przystosowanym do tego spirobusie.
Zanieczyszczenia powietrza to jedna z głównych przyczyn przewlekłych chorób układu oddechowego. Statystyki w Polsce są alarmujące – szacuje się, że aż 2,5 mln naszych rodaków cierpi na POChP (Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc), a aż 4 mln na astmę. Do tego wiadomo, że są to dane niedoszacowane, a profilaktyka tego typu schorzeń wciąż pozostaje na zbyt niskim poziomie – mówi Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska, organizacji zajmującej się m.in. wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. – Dlatego potrzebujemy ambitnych regulacji prawnych, prowadzących do poprawy jakości powietrza, a tym samym poprawy zdrowia publicznego Polaków i obniżenia kosztów zdrowotnych.
O regulacjach prawnych mieszkańcy województwa śląskiego mieli szansę porozmawiać z lokalnymi kandydatami do parlamentu, którzy także zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu, jednocześnie mogąc zbadać stan własnych płuc. Oprócz tego podczas wydarzenia można było obejrzeć Mobilny Zestaw Solarny, czyli instalację prezentującą działanie odnawialnych źródeł energii jako jednego z rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.
Ochrona zdrowia obywateli to podstawa rozwoju społeczno – gospodarczego województwa. Budowanie sektora odnawialnych źródeł energii w przemysłowym sercu Polski zapewni dziesiątki tysięcy miejsc pracy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zdrowia obywateli oraz wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność regionu – powiedział Dariusz Szwed, ekspert Towarzystwa na rzecz Ziemi, współautor publikacji „Zównoważony Rozwój Metropolii Silesia”. Nieuchronny koniec wydobycia węgla na Śląsku w perspektywie 10-20 lat to szansa na reindustrializację opartą m.in. na rozwoju sektora energii odnawialnej. Mieszkańcy, wśród nich także górnicy, z którymi dziś rozmawiałem, potwierdzają tę potrzebę i postrzegają ją jako szansę – dodaje.
Szacuje się, że w całym kraju rocznie ponad 40 tys. osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza, co generuje zewnętrzne koszty zdrowotne na poziomie od 160 do 480 mld złotych rocznie. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja (czyli zanieczyszczenia z domowych pieców i kotłów), transport oraz energetyka węglowa.
Wersja pdf do ściągnięcia tutaj.