Skip to content

Na najbliższym spotkaniu Komisji ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) 22-23 marca członkowie i członkinie tej grupy rozpatrzą projekty sprawozdań w sprawie jakości otaczającego powietrza i czystszego powietrza dla Europy w związku z trwającymi pracami nad aktualizacją dyrektyw dot. jakości powietrza w UE (tzw. Ambient Air Quality Directives, w skrócie AAQD). To wyjątkowa szansa, aby przedstawiciele/lki Komisji uwzględnili głos społeczeństwa Unii Europejskiej oraz środowiska lekarskiego i poparli przepisy, które skuteczniej będą chronić zdrowie obywateli/lek Wspólnoty.

Z tego powodu HEAL Polska wysłało list do polskich przedstawicieli/lek Komisji ENVI, w którym zawarte zostały 3 postulaty w związku z rewizją dyrektywy AAQD. Apel podpisało 20 innych polskich organizacji ekologicznych (Clean Cities Campaign Poland, Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE,
Fundacja GAP Polska, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Napraw Sobie Miasto, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Fundacja Rodzic w mieście, Instytut Zielonej Gospodarki, Polska Zielona Sieć, Polski Alarm Smogowy, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Rodzice Dla Klimatu, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Stowarzyszenie BoMiasto, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne, Wspólna Ziemia, Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Warszawski Alarm Smogowy).

Pełny list można przeczytać TUTAJ.