Skip to content

Dziś mija dokładnie rok od publikacji przez WHO nowych globalnych wytycznych dotyczących jakości powietrza, w których zawarte zostały zalecenia maksymalnych stężeń głównych substancji zanieczyszczających powietrze. Opracowanie wytycznych przez Światową Organizację Zdrowia było możliwe dzięki skończonemu systematycznemu przeglądowi najnowszej literatury naukowej, która jeszcze dokładniej dokumentuje wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi. W ten dzień ponad 100 organizacji z 17 krajów UE zjednoczyło się we wspólnym apelu, w którym wzywa swoich ministrów zdrowia i środowiska do ratowania zdrowia i życia ludzi, a także ochrony środowiska przed szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza. Politycy mają możliwość dokonania tego poprzez wpłynięcie na kształtowanie polityki UE, aby przyjąć takie standardy jakości powietrza, które są zgodne z zaleceniami nauki.

W liście adresowanym z polskiego biura HEAL, sygnatariusze – m.in. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i inni eksperci ochrony zdrowia – zwracają się do ministrów o poparcie dla wprowadzenia wiążących standardów UE dotyczących jakości powietrza z granicznymi stężeniami zanieczyszczeń, które są w pełni zgodne z wytycznymi AQG WHO z 2021 roku. Standardy te powinny być osiągnięte najpóźniej do 2030 r. – podkreślają nadawcy listu.

Jak zauważają autorzy, zanieczyszczenie powietrza jest największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie, prowadzącym do około 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie i kosztem zdrowotnym szacowanym na 940 mld EUR rocznie dla UE.

Na poziomie UE publikacja wniosku ustawodawczego zmieniającego unijne dyrektywy w sprawie jakości powietrza jest przewidziana na 26 października 2022 r. jako część pakietu „Zero zanieczyszczeń”. Liczymy, że w tym kluczowym momencie Rada Europejska wykorzysta tę wyjątkową okazję do ratowania życia i zapobiegania chorobom obywateli i obywatelek Unii.

Pełny list z nazwiskami sygnatariuszy z Polski można przeczytać TUTAJ.