Skip to content

HEAL wraz z kilkoma organizacjami zdrowotnymi, w tym Klimawandel Gesundheit (KLUG), European Public Health Alliance (EPHA), Deutsche Gesellschaft fuer Public Health (DGPH) i ClientEarth wysłały pismo do członków komisji ITRE, w którym wskazały na negatywny wpływ spalania biomasy na zdrowie i klimat. Ta wspólna inicjatywa ma miejsce tuż przed głosowaniem Komisji nad dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (ang. Renewable Energy Directive – RED III) oraz tego, czy spalanie drewna powinno nadal być klasyfikowane jako „odnawialne”, a zatem dotowane.

List wzywa eurodeputowanych w komisji do zagłosowania za zaprzestaniem klasyfikowania drewna jako odnawialnego źródła energii w nowej RED III i zaprzestania subsydiowania drewna na cele energetyczne. Jak wskazano w treści pisma:

Spalanie drewna w elektrowniach, piecach i kominkach zanieczyszcza powietrze, przyczynia się do kryzysu klimatycznego, a tym samym jest szkodliwe dla zdrowia na wiele sposobów.

Pełna treść listu dostępna jest TUTAJ.