Skip to content

Dialog pracowników polskiego i międzynarodowego sektora zdrowia na temat stanu wiedzy naukowej, kierunków polityki oraz zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego poprzez walkę ze zmianą klimatu. 


Konsekwencje zmiany klimatu są uważane za największe zagrożenie dla zdrowia publicznego XXI wieku – wpływały na zdrowie ludzi jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19. Tegoroczna pandemia umieściła kwestie zdrowotne w centrum uwagi zarówno decydentów politycznych, jak i społeczeństwa, a także udowodniła, że ​​należy zwiększyć wysiłki na rzecz zapobiegania chorobom, jednocześnie dążąc do poprawy zbiorowej odporności oraz wydajności opieki zdrowotnej.

W obliczu trwającej – i przyspieszającej – zmiany klimatu Health and Environment Alliance (HEAL) w swoim cyklu webinariów zgromadzi wybitnych ekspertów medycznych z Polski, Europy i świata, aby podzielić się informacjami na temat skutków zdrowotnych zmiany klimatu, omówić konkretne zagrożenia dla zdrowia dla mieszkańców Polski oraz opracować dalszą strategię zaangażowania sektora opieki zdrowotnej.

Spotkania odbędą się we wtorkowe popołudnia w godz. 16.30–18.30 za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne EN – PL, PL – EN).

Tematyka webinariów:

  • 08.09 – Krajobraz w trakcie pandemii. Zmiana klimatu a zdrowie – gdzie jesteśmy?
  • 15.09 – Zaangażowanie sektora zdrowia w dyskusję na temat zmiany klimatu i zdrowia publicznego. Czego się nauczyliśmy do tej pory? Jak dalej działać?
  • 22.09 – Miasta – liderzy działań w dziedzinie minimalizowania wpływu zmiany klimatu na zdrowie publiczne.
  • 29.09 – „Zapytaj eksperta” – sesja pytań i odpowiedzi (Q & A) do pracowników ochrony zdrowia na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie publiczne (tylko dla polskojęzycznych uczestników).

Linki rejestracyjne zostaną udostępniony na naszych mediach społecznościowych przed każdym wydarzeniem.

Kontakt: Jacek Karaczun, asystent ds. komunikacji HEAL, e-mail: jacek@env-health.org

www.healpolska.pl / www.env-health.org
www.facebook.com/HEALPolska
www.twitter.com/HEALPolska