Skip to content

Wojewoda Pomorski ponownie uchylił pozwolenie na budowę Elektrowni Północ – decyzja wydana w marcu 2015 roku przez Starostę Tczewskiego została przekazana do poprzedniego rozpatrzenia. Powodem były m.in. kalkulacje HEAL dowodzące wysokich zewnętrznych kosztów zdrowotnych planowanej inwestycji.


Zelektrowniadaniem Wojewody Pomorskiego podczas wydawania pozwolenia na budowę wystąpił szereg nieprawidłowości i uchybień uniemożliwiających prowadzenie dalszej procedury inwestycyjnej. Przyczyniły się do tego także wnioski organizacji pozarządowych, m.in. HEAL, dowodzące, że przedstawiony przez inwestora raport nie uwzględnia wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze Wisły oraz znacząco zaniża prognozy emisji szkodliwych dla zdrowia metali ciężkich. Wedle obliczeń HEAL, ze względu na zanieczyszczenia emitowane przez inwestycję zdrowie mieszkańców okolicznych terenów byłoby zagrożone – zanieczyszczenia powietrza pochodzące z elektrowni generowałyby zewnętrzne koszty zdrowotne na poziomie od 29 do 79 mln euro każdego roku.

To była już druga próba inwestora na uzyskanie pozwolenia na budowę (za pierwszym razem została zakwestionowana przez sąd administracyjny). Zdaniem przedstawicieli Polenergii budowa elektrowni „musi być kontynuowana”. Jednak biorąc pod uwagę aktualną decyzję wojewody, wizja budowy elektrowni staje się coraz mniej prawdopodobna.