Skip to content

W Polsce wciąż zakładane są tzw. czarne plomby – to zawierający rtęć amalgamat dentystyczny. Może to dziwić, ponieważ większość z nas odwiedza stomatologów prywatnie, płacąc za plomby kompozytowe. Nie każdy jednak pacjent może sobie pozwolić na prywatną wizytę, a przy korzystaniu z NFZ ma się jedynie do wyboru plomby z rtęcią. Dlaczego usługi dentystyczne oraz dostęp do plomb „białych” to w zasadzie domena sektora prywatnego? Wynika to z faktu, że stomatologia w Polsce jest od lat niedofinansowana.

Brak pieniędzy na „estetyczne” świadczenia dentystyczne wiąże się również z negatywnymi konsekwencjami w postaci zanieczyszczenia środowiska rtęcią. Choć przepisy zabraniają dentystom utylizować rtęć przez kanalizację, to niestety taki proceder wciąż ma miejsce.

Pomimo prawnych i innych środków ostrożności, rtęć pochodząca ze stomatologii jest nieuchronnie uwalniana do środowiska. Polski rząd nie przysłał Komisji Europejskiej danych dotyczących zużycia amalgamatu w Polsce, przez co nie dysponujemy wiarygodnymi danymi pozwalającymi oszacować, ile takiego wypełnienia używa się w Polsce. Można podejrzewać, że ze względu na dominujący prywatny sektor stomatologiczny w Polsce oraz na potrzeby estetyczne pacjentów liczba zakładanych plomb z rtęcią z roku na rok maleje. Wobec niedostępności danych oraz niechęci pacjentów do tego rodzaju plomb, wycofanie amalgamatu w Polsce jest pożądane z powodów środowiskowych, zdrowotnych i estetycznych.

Obecnie trwają prace nad wycofaniem amalgamatu ze stomatologii w Unii Europejskiej – ma się to stać do 2025 r. Aby jednak tak się stało, potrzebny jest wyraźny głos społeczeństwa. Dlatego prosimy o wsparcie i głos w sprawie wycofania amalgamatu do 2025 r.

We Wrocławiu Stowarzyszenie Eko-Unia przygotowało deklarację, która zostanie skierowana do rządu. Jej autorzy oraz osoby podpisane domagają się:

(1) Decyzji o wycofaniu wypełnień amalgamatowych w stomatologii, które nastąpi najpóźniej do 2025 roku,
(2) Skutecznego przeciwdziałania emisji rtęci z odpadów stomatologicznych do środowiska,

(3) Dostosowania refundacji ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowi do alternatywnych materiałów wypełnieniowych.

„Ze względu na toksyczne działanie rtęci oraz metylortęci na organizmy żywe, w tym ludzi, popieramy działania zmierzające do ograniczenia emisji rtęci do środowiska ze wszystkich źródeł” – komentuje dyrektorka HEAL Polska Weronika Michalak, popierająca inicjatywę.

Deklarację mogą wypełnić zarówno osoby prywatne jak i organizacje poprzez TEN LINK.

Dziękujemy za poparcie!