Skip to content

Długotrwała ekspozycja na działanie zanieczyszczenia powietrza może być przyczyną podwyższonego ciśnienia tętniczego – to stwierdzenie jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych na grupie 41 tys. osób z pięciu różnych krajów. Badania prowadzone były w celu określenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i hałasu emitowanego ze środków transportu na ludzkie zdrowie.
Wyniki analiz przeprowadzonych przez grupę ponad 30 naukowców pod kierunkiem prof. Barbary Hoffmann z Uniwersytetu Heinrich-Heine w Düsseldorfie (Niemcy), dowodzą, że społeczeństwo zamieszkujące najbardziej zanieczyszczone tereny miasta jest narażone na wystąpienie objawów hipertensji (nadciśnienia tętniczego), niż grupa osób przebywająca w czystszym środowisku. Podobne ryzyko występuje przy nadwadze, gdy BMI (wskaźnik masy ciała) wynosi 25-30, przy zalecanej średniej wartości BMI 18,5-20. Nadciśnienie tętnicze jest groźnym czynnikiem, odpowiedzialnym za wywoływanie innych chorób układu krwionośnego oraz mogącym przyczyniać się do przedwczesnej śmierci.
zanieczyszczenia-powietrza-a-nadcisnienieNiniejsze badania są częścią projektu ”Europejskie Badania Populacji Narażonej Na Działanie Zanieczyszczenia Powietrza” (ESCAPE), który określa skutki długotrwałej ekspozycji na działanie zanieczyszczenia powietrza na terenie Europy. W badaniach wzięło udział ponad 40 tys. osób z Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec i Hiszpanii. Pomiary ciśnienia tętniczego wykonywano w okresie 5-9 lat. Początkowe pomiary wykazały brak objawów hipertensji u grupy osób biorących udział w projekcie, ale po upływie określonego czasu u 15% badanych zaobserwowano objawy towarzyszące chorobie, co wymagało zastosowania leczenia farmakologicznego.
W latach 2008-2011 naukowcy przeanalizowali dane dotyczące stężenia tlenków azotu i pyłu zawieszonego, uwzględniając podział na frakcje granulometryczne (PM2,5 i PM10). Dodatkowo scharakteryzowano natężenie ruchu i hałasu w pobliżu miejsca zamieszkania badanych osób.
Wyniki badań wskazują, że zwiększenie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu o kilka mikrogramów na metr sześcienny, może zwiększyć ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego o 22%. Osoby mieszkające przy hałaśliwych ulicach (natężenie hałasu około 50 decybeli), również wykazują zwiększoną podatność na zachorowania (6%).
Jak podkreśla prof. Hoffmann praktycznie każda osoba jest narażona na oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza przez większą część życia, co będzie skutkowało zwiększającą się liczbą osób ze zdiagnozowaną hipertensją. To oznacza, że obecnie obowiązujące przepisy niewystarczająco chronią populację europejską przed szkodliwym wpływem zanieczyszczenia powietrza. W tym wypadku przyszłe ustawodawstwo powinno uwzględnić wprowadzenie bardziej restrykcyjnych norm dotyczących jakości powietrza.
Zanieczyszczenie powietrza i wysokie natężenie hałasu mogą powodować te same dolegliwości, jednocześnie przyczyniając się do wystąpienia innych, poważnych powikłań zdrowotnych. Pierwszy czynnik może powodować zapalenie ogólnoustrojowe, stres oksydacyjny lub zaburzenia pracy układu nerwowego, natomiast drugi może odpowiadać za pogorszenie stanu układu hormonalnego i nerwowego.
 
Więcej na temat wyników badań:
Fuks K. B. et al., 2016, Long-term exposure to ambient air pollution and traffic noise and incident hypertension in seven cohorts of the European study of cohorts for air pollution effects (ESCAPE), European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehw413