Skip to content

Nasza organizacja złożyła odpowiedź na konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w sprawie nadchodzącego przeglądu unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Konsultacje trwają do 16 grudnia 2021 r. Każda osoba i organizacja może wziąć w nich udział i wypowiedzieć się w tym ważnym dla ochrony zdrowia temacie. Stanowisko HEAL jest bardzo jasne: unijne normy jakości powietrza muszą być w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi nauki, które w tym roku opublikowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia w Europie i na świecie, prowadząc rocznie do 400 tys. przedwczesnych zgonów w samym tylko regionie europejskim. Zdrowie każdej osoby jest narażone na niekorzystny wpływ zanieczyszczeń w powietrzu, a każdy człowiek odniesie korzyści, jeśli standardy jakości powietrza będą oparte na aktualnych dowodach naukowych, które zapobiegają chorobom i promują zdrowie.

Zanieczyszczeniu powietrza można w dużej mierze zapobiegać, a unijne normy jakości powietrza – zwłaszcza prawnie wiążące wartości graniczne – okazały się kluczowe w działaniach na rzecz redukcji zanieczyszczeń. Dyrektywy UE w sprawie jakości powietrza z 2008 r. (AAQD) są podstawą polityki UE w tym zakresie i wyznaczają one standardy, które pomagają chronić zdrowie. Stanowią one kluczowy akt prawny dotyczący zapobiegania chorobom związanym z zagrożeniami środowiskowymi. Zostaną one poddane rewizji, a przedstawienie wniosku ustawodawczego zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r.

Liczba badań i dowodów naukowych wskazujących, że zanieczyszczenie powietrza szkodzi zdrowiu, nawet przy niskich poziomach, rośnie z każdym dniem, a teraz UE stoi przed szansą odpowiedzenia na największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia.

Aby ratować życie i skuteczniej zapobiegać ostrym i przewlekłym chorobom, polityka profilaktyki musi być oparta o najnowsze dostępne dane naukowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności organizacje i osoby zajmujące się zdrowiem publicznym, do udziału w konsultacjach społecznych do 16 grudnia. To wyjątkowa okazja, aby głos sektora zdrowia i całego społeczeństwa został wysłuchany w tym kluczowym procesie, który wpłynie na zdrowie milionów w nadchodzących latach.

Kwestionariusz do konsultacji społecznych można wypełnić na stronie Komisji Europejskiej.

Wzór, według którego HEAL wypełniło kwestionariusz, można zobaczyć TUTAJ.