Skip to content

Data: 15 listopada 2016 r. (wtorek)
Godzina: 15.30 – 17.00
Rejestracja: link
Udział bezpłatny


Od kilku lat obserwujemy nasilenie dyskusji na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza w Polsce. Mimo licznych deklaracji i planów poprawy istniejącej sytuacji, wciąż jednak pozostajemy krajem, w którym ponad 45 tysięcy mieszkańców umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem, a ponad trzydzieści z pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast leży w Polsce. Najnowszy raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2015 nie napawa optymizmem – na 46 stref pomiaru jakości powietrza w naszym kraju aż w 44 strefach wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego rakotwórczego benzo(a)pirenu w pyle PM10, w 39 strefach wystąpiły przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10, w 23 strefach wystąpiły przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5.
Dowody naukowe nie pozostawiają złudzeń – każdego miesiąca pojawiają się nowe informacje dotyczące wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi, zarówno tych współcześnie żyjących, jak i przyszłych pokoleń. Jednocześnie świadomość na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie wśród kluczowych grup, takich jak lekarze, wciąż jest zbyt niska.
O czym mówią najnowsze badania? Co zrobić, by przyśpieszyć walkę ze smogiem? Jak działać skutecznie i kogo edukować, by dyskusja o zanieczyszczeniach powietrza przerodziła się w efektywną walkę z tym problemem?
Odpowiedzi na powyższe pytania szukać będziemy podczas najbliższego webinarium. W gronie  ekspertów zajmujących się zdrowiem środowiskowym i publicznym oraz szeroko pojętą ochroną środowiska analizować będziemy najnowsze dowody naukowe oraz szukać rozwiązań, które przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, a tym samym poprawy zdrowia publicznego w Polsce. Przedstawiony zostanie również list do Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza, do którego podpisania zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje związane z tematyką zdrowia publicznego.
Zapraszamy do udziału!


PROGRAM

  • Świadomość lekarzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Badania własne. – dr Tadeusz Zielonka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Dr Tadeusz Zielonka – specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Autor ponad 300 artykułów naukowych na temat chorób płuc i ponad 200 artykułów etycznych oraz publicystycznych. Współautor i redaktor ponad 40 książek i rekomendacji poświęconych chorobom układu oddechowego. Organizator i wykładowca wielu cyklicznych sesji edukacyjnych w dziedzinie chorób płuc realizowanych w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy (ponad 500 wykładów i doniesień na konferencjach naukowych). Organizator warsztatów spirometrycznych, antynikotynowych, bronchoskopowych i radiologicznych uczących najważniejszych umiejętności w praktyce pneumonologicznej. Nauczyciel akademicki studentów medycyny. Przewodniczący komitetu ds. Antybiotykoterapii i wiceprzewodniczący Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Lekarz akredytowany przy Ambasadzie Francji w Warszawie.
 

  • Zanieczyszczenia powietrza a przedwczesne zgony i hospitalizacje z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki badań przeprowadzonych przez Śląskie Centrum Chorób Serca. – dr Aneta Ciślak, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr Aneta Cieślak – lekarz rezydent, pracująca w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Członek zespołu pod kierownictwem prof. Mariusza Gąsiora przeprowadzającego analizy zależności pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a chorobami serca i naczyń. Wyniki badań były przedstawiane na kongresach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu, Europejskiego Towarzystwa Rytmu Serca w Nicei i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.
 

  • Najnowsze dowody naukowe na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. – dr Michał Bućko, HEAL Polska

Dr Michał Bućko – Specjalista ds. Zdrowia i Energii polskiego oddziału Health and Environment Alliance. Przed dołączeniem do HEAL pracował w Fińskim Instytucie Geologicznym, Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Jego praca badawcza skupiała się na charakterystyce właściwości magnetycznych, budowy i składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza powstałych na skutek działalności człowieka.  Dr Michał Bućko posiada doświadczenie zawodowe w takich dziedzinach jak geofizyka, gleboznawstwo i ochrona środowiska, a także stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Moderacja: Weronika Piestrzyńska, HEAL Polska


*Webinarium to rodzaj wykładu, prezentacji, warsztatów lub seminarium transmitowany w czasie realnym przez Internet. Główną zaletą webinarium jest jego interaktywny charakter – możliwość wspólnego dzielenia ekranu (np. podczas prezentacji) i prowadzenia dyskusji przez uczestników. By uczestniczyć w webinarium potrzeba jedynie łącza internetowego lub telefonicznego oraz słuchawek (z ew. mikrofonem). Po rejestracji na webinarium wysłana zostanie szczegółowa instrukcja obsługi programu Adobe Connect, z którego będziemy korzystać.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Marleną Kropidłowską, specjalistką ds. mediów: marlena@env-health.org, + 48 724 179 231

Zapraszamy do rejestrowania się na webinarium –> link