Skip to content

Poniedziałek, 7 czerwca 2021 r., 15.00 – 16.30

 

Transformacja regionów węglowych i regionów wysokoemisyjnych zyskała znaczenie polityczne na szczeblu krajowym i unijnym, jako część działań na rzecz powstrzymania zmiany klimatu. Tak zwana Sprawiedliwa Transformacja jest szczególnie ważna dla Polski, gdzie nadal większość energii elektrycznej produkuje się spalając węgiel, a w sektorze węglowym pracują tysiące osób.

Uzależnienie od tego paliwa tworzy ogromny niezapłacony rachunek zdrowotny, którego nie bierze się pod uwagę: zanieczyszczenia z polskich elektrowni generują do 7,5 miliarda euro kosztów zdrowotnych, w co wchodzą: stracone dni pracy, hospitalizacje i przedwczesne zgony. Ponadto emisje dwutlenku węgla napędzają zmiany klimatyczne, których konsekwencje dodatkowo szkodzą ludziom. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje zaś kryzys klimatyczny za największe zagrożenie dla zdrowia publicznego w XXI wieku.

Znajdujemy się jednak w szczególnym momencie, by odmienić ten kryzys i poprawić zdrowie oraz jakość życia obywateli i obywatelek – podkreśla najnowsza publikacja HEAL Polska poświęcona Sprawiedliwej Transformacji. Dokument ten pokazuje, jak istotne jest, żeby w proces dyskusji nad przemianą regionów węglowych włączyć przedstawicieli sektora zdrowia. Priorytetyzowanie zdrowia w dyskusji na temat tego nieuniknionego procesu zapewni, że wielomiliardowe środki unijne zostaną zainwestowane w sposób przemyślany, co doprowadzi do budowy zdrowszego społeczeństwa żyjącego w czystszym i bardziej zielonym środowisku.

Serdecznie zapraszamy do rozmowy z cenionymi ekspertami na temat tego, dlaczego sektor zdrowia powinien włączyć się w debatę o Sprawiedliwej Transformacji oraz jakie rodzaje działań można przeprowadzić w Polsce i poza nią, aby zapewnić sprawiedliwe inwestowanie środków publicznych i uzyskać poprawę zdrowia publicznego.

Prelegenci:

– Alina Pogoda, Polska Zielona Sieć;

– Denitsa Ivanova, Association Air For Health (Bulgaria);

– Weronika Michalak, HEAL Polska;

– Dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;

– Patryk Białas, BoMiasto.

Moderacja: Anne Stauffer, HEAL.

W trakcie wydarzenia zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie. Webinar będzie transmitowany na żywo na Facebooku.

Rejestracja: https://forms.gle/V13B6i4C3syWaXYE6