Skip to content

 


 

HEAL Polska zaprasza na panel dyskusyjny:

Czy nowocześnie znaczy zdrowo?

   Prezentacja raportu HEAL Polska: Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna

 
 
Data: 23 października 2015 (piątek)
Godzina: 14:30
Miejsce: Hotel Europa (sala Belweder, III p.), Krakowskie Przedmieście 29, Lublin
Wstęp: wolny
  
 
W Polsce prawie 90% produkowanej energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla. Jednocześnie nasz kraj jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza na tle całej Unii Europejskiej, co przyczynia się do ponad 40 tys. przedwczesnych zgonów wśród Polaków każdego roku. Te dwa czynniki są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ sektor energetyczny jest jednym z głównych emitentów szkodliwych dla ludzi zanieczyszczeń powietrza. Jednak mimo to, wciąż otrzymuje on bardzo wysokie dotacje i subwencje, także ze środków publicznych.
 
W trakcie panelu dyskusyjnego Łukasz Adamkiewicz z HEAL Polska zaprezentuje najnowszy raport HEAL pt. „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne. Studium przypadku projektu elektrowni Łęczna”, prezentujący kalkulację zewnętrznych kosztów zdrowotnych energetyki opartej na węglu na przykładzie planowanej inwestycji elektrowni węglowej w gminie Łęczna. Publikacja dokonuje również analizy subwencji dla sektora węglowego w porównianiu do środków wydawanych na ochronę i służbę zdrowia w Polsce.
 
Istnieją alternatywy dla energetyki węglowej. Zostaną one krótko przedstawione w prezentacji Dariusza Szweda z Zielonego Instytutu i Towarzystwa na rzecz Ziemi pt. „Zielona Lubelszczyzna”. Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne produkcji przyjaznej ludziom i środowisku energii należy wyraźnie podkreślić, że elektrownia węglowa nie jest jedynym rozwiązaniem na zapewnienie dostępu do energii mieszkańcom województwa lubelskiego.
 
W samym województwie lubelskim znalazłoby się miejsce dla dziewięciu farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 422 MW, czyli o wielkości podobnej do planowanej elektrowni Łęczna. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej oszacowali, że farmy wiatrowe pokryją 22% zapotrzebowania na energię elektryczną w całym województwie. Dodatkowo, to właśnie na Lubelszczyźnie powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna, region zasobny jest również w biomasę. Więcej na temat projektów związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w regionie opowie przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego – Grażyna Gilewicz.
 
 
W panelu wezmą udział:
 

  • Łukasz Adamkiewicz (HEAL Polska)
  • Grażyna Gilewicz (Kierownik Oddziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)
  • Dariusz Szwed (Zielony Instytut, Towarzystwo na rzecz Ziemi)

 
Zaproszenie w formie pdf do ściągnięcia tutaj.