Skip to content

Szalejąca w krajach całego świata pandemia COVID-19 bardzo dobrze ukazuje, że nierówne społeczeństwa idą w parze z ludzkim cierpieniem, kruchą gospodarką i chwiejącymi się demokracjami.

Z tego powodu organizacja FOEE – Friends of The Earth Europe przygotowała wspólne oświadczenie wielu europejskich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w pracę nad wspólną wizją przyszłości Europy opartej na sprawiedliwym, zrównoważonym, demokratycznym i integracyjnym społeczeństwie.

Stanowisko wzywa instytucje europejskie i rządy państw członkowskich, by wykorzystały ten moment, aby dążyć do fundamentalnych zmian w naszych systemach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Apeluje także do decydentów do wypracowania porozumień ponad granicami, wspólnej wizję i wykazania odwagi, by nakierować Europę na drogę do zrównoważonej przyszłości. Ma być to przyszłość stabilnych demokracji opartych na poszanowaniu godności ludzkiej, wolności, równości, prawach człowieka i rządach prawa.

Health and Environment Alliance (HEAL) jest jednym z sygnatariuszy listu.

Treść stanowiska dostępna w tym miejscu (w języku angielskim)

Więcej informacji: https://www.foeeurope.org/For-a-Europe-that-cares-for-all