Skip to content

 

 

Co roku w Polsce wielokrotnie przekraczane są dopuszczalne limity stężeń szkodliwych dla ludzi zanieczyszczeń powietrza: pyłów zawieszonych, tlenków azotu czy rakotwórczego benzo(a)pirenu. Ich wdychanie prowadzi do ponad 40 tys. przedwczesnych zgonów oraz milionów przypadków chorób wielu organów i układów ciała – od chorób skóry, układu oddechowego, układu krążenia, nowotworów po problemy zdrowia psychicznego. Stopień narażenia na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza nie jest równy – dzieci, seniorzy czy osoby przewlekle chore są w grupie szczególnego ryzyka. Jako że większość zanieczyszczeń powietrza w Polsce powstaje w wyniku spalania węgla w domowych piecach, najgorsza sytuacja rozpoczyna się na przełomie października i listopada – wraz z początkiem sezonu grzewczego. Mimo że nie każdy ogrzewa dom wysokoemisyjnym paliwem, wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. 

Chociaż październik bieżącego roku był najcieplejszy w historii pomiarów, w wielu miejscowościach odnotowano wysokie stężenia szkodliwych zanieczyszczeń. W polskich domach wciąż można spalać najgorszej jakości węgiel, na co pozwala obowiązujące do końca roku rozporządzenie o zawieszeniu norm jakościowych dla tego paliwa. Wobec takiej sytuacji zima, zamiast przynieść radość z nadchodzących świąt, ferii i śnieżnego szaleństwa, przynosi niepokój oraz obawę, że nasze dzieci znów będą przewlekle chorować.

Nadzieję na zmianę przepisów niosą trwające rozmowy na szczeblu unijnym, których efektem może być długo wyczekiwana aktualizacja prawa mającego na celu lepszą ochronę zdrowia Europejek i Europejczyków przed smogiem.

Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy podstawowe zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce w sezonie grzewczym 2023/24 oraz zastanowimy się nad możliwościami zaangażowania w działania na rzecz poprawy stanu powietrza. Do udziału w wydarzeniu szczególnie zachęcamy osoby związane z sektorem zdrowia, a także rodziców i innych zainteresowanych tematyką.

Paneliści i panelistki:

  • Piotr Urbanik, Smoglab.pl
  • Elżbieta Lemańska-Błażowska, Rodzice Dla Klimatu
  • Agnieszka Warso-Buchanan, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
  • Weronika Michalak, HEAL Polska

Moderacja:
Jacek Karaczun, Weronika Michalak (HEAL Polska)

Link do rejestracji:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsceCppzMsGt3qyJtFHPUe_E2Qf6Q-JtKp