Skip to content

Zapraszamy na serię godzinnych webinarów w porze lunchowej (13:00-14:00).
Ze względu na udział międzynarodowych gości(ń) na każdym ze spotkań będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne na języki: PL – EN.

Wprowadzenie:

Już teraz większość populacji Unii Europejskiej mieszka w miastach, a według Komisji Europejskiej tempo urbanizacji będzie nadal rosnąć.

Jakość życia w miastach to temat o rosnącym znaczeniu zarówno dla decydentów, jak i mieszkańców oraz mieszkanek miast. W ostatnich latach powstało wiele strategii i programów miejskich na rzecz zredukowania zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia liczby terenów zielonych, dostosowania do skutków zmiany klimatu czy usprawnienia aktywnej mobilności.

Jako że stan środowiska to jeden z głównych czynników wpływających na zdrowie ludzi, seria webinarów HEAL z udziałem międzynarodowych ekspertów/ek w dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony środowiska ma na celu zwrócenie uwagi na trzy kluczowe obszary wyróżniające zdrowe i czyste miasta:

  • aktywność fizyczna, aktywna mobilność i sporadyczne korzystanie z samochodu;
  • czystsze powietrze dzięki redukcji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu drogowego oraz
  • tereny zielone sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców/nek.

Cykl webinarów dedykowany jest przedstawicielom sektora zdrowia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnych badań naukowych, a także wszystkim zainteresowanym tematami zrównoważonego transportu i koncepcji tzw. zdrowych miast.

Wtorek, 13 czerwca:

Jak przesiadka z samochodów na rowery oraz ruch pieszy poprawi zdrowie mieszkańców miast?

Podczas gdy infrastruktura miejska w ciągu ostatnich dziesięcioleci koncentrowała się na rozbudowie dróg i umożliwieniu sprawnego przepływu samochodów, sytuacja zaczyna – powoli ale zdecydowanie – zmieniać się. Wiele miast promuje ruch pieszy i rowerowy oraz stara się ograniczyć transport samochodowy, aby uczynić miasta bardziej przyjaznymi dla ludzi.

Na webinarze przedstawione zostaną korzyści dla jakości powietrza i zdrowia ludzi wynikające z rozwoju aktywnej mobilności oraz zmniejszenia udziału samochodów w transporcie miejskim. Zaprezentowane zostaną również przykłady dobrych praktyk z całej Unii Europejskiej.

Paneliści i panelistki: Fabian Küster, European Cyclists Federation; Prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek, kardiolog sportowy (MSc), Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Jens Mueller, Clean Cities Campaign.

 

Wtorek, 20 czerwca:

Lepsze zdrowie mieszkańców i mieszkanek miast dzięki redukcji stężenia dwutlenku azotu

Transport drogowy jest głównym emitentem dwutlenku azotu (NO2) w Unii Europejskiej i w Polsce (odpowiednio 37% i 35%).

W ostatnich latach naukowcy dostarczyli kolejnych dowodów na to, w jaki sposób dwutlenek azotu może szkodzić zdrowiu. Ten wpływ może oznaczać zarówno wystąpienie krótkoterminowych problemów układu oddechowego jak i prowadzić do bardzo poważnych skutków: hospitalizacji czy zgonu. Wkrótce w Parlamencie Europejskim odbędzie się kluczowe głosowanie w sprawie przyjęcia bardziej rygorystycznego limitu prawnego UE dla stężeń NO2. Z tego względu na webinarze przedstawiony zostanie przegląd badań naukowych na temat wpływu dwutlenku azotu na zdrowie oraz zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie inicjatyw mających na celu zmniejszenie stężenia tego zanieczyszczenia powietrza.

Paneliści i panelistki: Dr hab. Michał Krzyżanowski, Imperial College London; Panagiotis Chaslaridis, Europejska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów z Alergią i Chorobami Dróg Oddechowych (EFA); Anna Gerometta, Cittadini per L’Aria, Włochy.

 

Środa, 28 czerwca:

Korzyści zdrowotne (w tym dla zdrowia psychicznego) miejskich terenów zielonych

Tereny zielone w miastach – parki, lasy miejskie czy szpalery drzew – spełniają bardzo wiele ważnych funkcji: poprawiają lokalną jakość powietrza, redukują hałas i wzbogacają bioróżnorodność. Dają również cień, dzięki czemu zmniejszają efekt Miejskiej Wyspy Ciepła oraz zapewniają mieszkańcom i mieszkankom możliwość aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz nawiązywania kontaktów z innymi. Są ważne zarówno dla przeciwdziałania zmianie klimatu, jak i adaptacji do niej w miastach. Tereny zielone są kluczowym czynnikiem dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, i dobrego samopoczucia w miastach.

Podczas webinaru przedstawione zostaną najnowsze dowody na korzyści zdrowotne wynikające z miejskich terenów zielonych oraz omówione narzędzia polityczne, które mogłyby skutecznie zazielenić nasze miasta.

Paneliści i panelistki: Dr Mark Nieuwenhuijsen, IS Global; Dr Marzena Cypryańska-Nezlek, Uniwersytet SWPS, Warszawa; Luk Bruyneel, Niezależny Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Rejestracja na webinar 28 czerwca