Skip to content

Organizacja HEAL Polska wraz z sygnatariuszami petycji „Demaskujemy Smog – nowe regulacje potrzebne!” przypomina o smogu poza sezonem grzewczym apelując do Premier Szydło o ambitne normy dla paliw i kotłów oraz obniżenie poziomów alarmowania o zanieczyszczeniach powietrza.
Rok 2017 stał się przełomowy w sprawie podniesienia świadomości Polaków i Polek wobec wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Dzięki zaangażowaniu mediów, ekspertów zdrowia publicznego i działaczy społecznych udało się zmobilizować rząd do deklaracji zmniejszenia emisji trujących substancji do powietrza atmosferycznego.
Mimo tych obietnic, władze wciąż nie podjęły wystarczających działań w celu redukcji przedwczesnych zgonów i ilości zachorowań na choroby bezpośrednio wywołane przez zanieczyszczenie powietrza
w naszym kraju. Jeżeli jesienią i zimą nie chcemy być bombardowani informacjami o permanentnych przekroczeniach norm jakości powietrza, to obiecane regulacje dotyczące norm dla kotłów i jakości paliw stałych muszą zostać ogłoszone i wejść w życie jeszcze przed sezonem grzewczym. Dlatego aby zmobilizować rządzących do większej aktywności, HEAL Polska zainicjowało petycję, która obejmowała dwa postulaty:
1) obniżenie poziomu alarmowania o stężeniu średniodobowym pyłu PM10 do 100 µg/m3 oraz poziomu informowania do 80 µg/m3, ponieważ mieszkańcy Polski mają prawo do rzetelnej informacji o jakości powietrza i do ochrony swojego zdrowia;
2) jak najszybsze wprowadzenie wymagań dla kotłów na paliwa stałe i wymagań jakościowych dla tych paliw ze względu na to, że spalanie paliw niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach (tzw. opciuchach) stanowi główne źródło niskiej emisji odpowiedzialnej za złą jakość powietrza w Polsce.
W przypadku zanieczyszczeń powietrza tylko wprowadzenie odpowiednich rozwiązań ogólnokrajowych będzie skuteczne – napisała pod petycją Dorota, jedna z sygnatariuszek. Z kolei w komentarzu Renaty czytamy: Jest to bardzo ważne dla naszego zdrowia oraz następnych pokoleń.
Rząd na początku roku zapowiedział szybkie i skuteczne działania mające poprawić jakość powietrza. Mijają kolejne miesiące, a konkretów nadal brak. Chcąc przyśpieszyć zmiany, tak żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać w nadchodzącym sezonie smogowym, przekazaliśmy w dniu dzisiejszym naszą petycję pani premier Beacie Szydło. Może ona realnie wpłynąć na prace w ministerstwach tak, by nowe przepisy były ambitne i spełniały oczekiwania obywateli, a także zostały wprowadzone jak najszybciej – mówi Marlena Kropidłowska, specjalistka ds. Jakości Powietrza HEAL Polska. Regulacje, o których mowa są wyjątkowo istotne, ponieważ Polska od lat pozostaje krajem o najgorszej jakości powietrza w Unii Europejskiej – dodaje.
O skali zagrożenia oraz sposobach walki ze smogiem przeczytać można na stronie międzynarodowej kampanii Unmask My City (pl.: Demaskujemy Smog Przez Cały Rok), której częścią jest petycja do premier Szydło.