Skip to content

Najnowszy raport Komisji Europejskiej – Clean Air Outlook szacuje, że liczba przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2030 roku może zostać zmniejszona o ponad połowę, jeśli państwa członkowskie w pełni wdrożą regulacje UE dotyczące emisji gazów cieplarnianych, klimatu i energii. Analiza bierze pod uwagę stan obecny oraz perspektywę do 2030 roku, uwzględniając realizację dyrektywy o krajowych pułapach emisji (National Emission Ceilings NEC). Raport dowodzi, że wdrożenie regulacji UE od 2014 roku prowadzi do zmniejszenia emisji z różnych źródeł (energetyki, transportu, sektora komunalno – bytowego) i może znacząco poprawić jakość powietrza przy niższych kosztach dla społeczeństwa niż początkowo oczekiwano.
Komisarz ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Karmenu Vella, powiedział, że „walka o czyste powietrze dla obywateli wymaga pilnych działań ze strony państw członkowskich, które w dłuższej perspektywie opłacą się każdemu krajowi. Wyniki raportu wskazują, że regulacje UE przyniosą wiele korzyści dla zdrowia mieszkańców. Jesteśmy na właściwej drodze – teraz musimy się upewnić, że wprowadzane przez nas zasady są w pełni realizowane. Tylko za jeden euro rocznie na obywatela można uniknąć tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu złej jakości powietrza do 2030 roku. To dobre wiadomości dla wszystkich krajów zaniepokojonych stanem powietrza i zdrowia swoich mieszkańców.”
Clean Air Outlook ma pomóc krajom członkowskim opracować program kontroli zanieczyszczeń powietrza, wymaganych do 1 kwietnia 2019 przez dyrektywę NEC. Przygotowanie następnego raportu planowane jest na rok 2020. Więcej informacji tutaj.