• Facebook
  • Twitter
  • Vimeo
137628958_1837747243045522_3884536156769712212_o
Health & Environment Alliance – HealPolska.pl

Pracownicy sektora medycznego apelują: Czas na #ZDROWĄREGENERACJĘ!

Musimy słuchać nauki, jeśli chcemy wyjść z kryzysu koronawirusowego zdrowsi z gospodarką bardziej odporną na przyszłe wstrząsy.

Rosnące poziomy zanieczyszczeń wpływających na nasze powietrze i wodę od dziesięcioleci systematycznie pogarszają nasz system odpornościowy, podobnie jak wylesianie i niesłabnące zmiany klimatu stwarzają wiele zagrożeń dla zdrowia ludzi.

W myśl zdrowej regeneracji zdrowie ludzkie, ekonomiczne i planetarne są ze sobą ściśle powiązane, dlatego wszystkie trzy powinny być na właściwym poziomie, żeby wzajemnie się wzmacniać. Pandemia Covid-19 pokazała, że gdy zdrowie ludzi jest zagrożone, gospodarka również choruje.

Wybory dokonywane przez rządy, firmy, finansistów i inwestorów w 2020 r. zdeterminują warunki życia i naszego, i przyszłych pokoleń. Już teraz rządy podejmują decyzje, na co przeznaczyć biliony dolarów funduszy publicznych. Są wśród nich takie władze, które luzują lub wycofują przepisy dotyczące ochrony środowiska. Pandemia pokazała nam, jak ściśle powiązane jest zdrowie publiczne z gospodarką oraz że ożywienie ekonomiczne należy przeprowadzić w sposób wzmacniający naszą odporność naturalną.

Pracownicy służby zdrowia nalegają, aby ich głos został wysłuchany w rozważanych obecnie historycznych pakietach naprawczych. Chcą, aby proponowane zachęty lub ograniczenia nie pchnęły nas z powrotem do świata, który nadal podważa istotność ludzkiego zdrowia i który naraża całe społeczeństwa na niepotrzebne ryzyko.

Wiodący eksperci medyczni i naukowi mogą pomóc w kierowaniu pakietów stymulacyjnych tak, aby zapewnić, że zdrowie publiczne będzie fundamentem każdej podejmowanej decyzji.

List można przeczytać tutaj