Skip to content

Zyskująca coraz większe uznanie w szkolnictwie wyższym inicjatywa jest reakcją na brak wystarczającej liczby pracowników medycznych i badaczy zajmujących się wpływem zmiany klimatu na ludzkie zdrowie.
 
Międzynarodowa organizacja zajmująca się wpływem zmiany klimatu na zdrowie publiczne Global Consortium on Climate and Health Education (GCCHE) powstała w lutym b.r. po to, by wprowadzić do medycznego dyskursu akademickiego zagadnienia związane ze zmianą klimatu. Od tego momentu  dołączyło do niej już 125 uczelni i placówek edukacyjnych z całego świata, które zobowiązały się do uzupełnienia wiedzy przyszłych pracowników służby zdrowia o wpływ zmiany klimatu na zdrowie człowieka. Zakres wiedzy dotyczyć będzie informacji na temat m.in. fal niebezpiecznych upałów, powodzi i pożarów, szybkiego rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych np. przez kleszcze czy komary, a także coraz trudniejszego dostępu do wody pitnej i żywności.

Do programu GCCHE jako pierwsze dołączyło Centrum Medyczne Columbia University (w tym wydziały: lekarski, pielęgniarski, dentystyczny i zdrowia publicznego).  Obecnie w ramach programu kształci się około 90 000 studentów z 15 krajów na 6 kontynentach (do programu może zgłosić się każda placówka kształcenia medycznego na świecie). W radzie GCCHE zasiadają wykładowcy z Mailman School of Public Health, w której jako pierwszej w Stanach Zjednoczonych wprowadzono tego typu zajęcia dla studentów, natomiast program Konsorcjum tworzony jest dodatkowo przez międzynarodową Komisję Doradczą i Komitet Koordynacyjny.
„Stanowisko naukowców jest jednoznaczne: Nie tylko globalne temperatury rosną, ale także zdrowie ludzi na całym świecie jest zagrożone przez postępującą zmianę klimatu” – stwierdza Jeffrey Shaman, dyrektor GCCHE i szef Programu Klimat i Zdrowie w Mailman School. „Obecnie mamy zdecydowanie zbyt mało ekspertów medycznych, którzy dysponując odpowiednią wiedzą, są w stanie reagować na narastający kryzys. Konsorcjum GCCHE powstało po to, aby taką wiedzę zapewnić”.
Aby móc przeprowadzać szkolenia z konsekwencji zdrowotnych zmiany klimatu, grupa GCCHE buduje bank wiedzy, umożliwiający prowadzenie szkoleń na uczelniach i w szkołach medycznych na całym świecie. Zawarte w bazie materiały to przede wszystkim coraz większa fachowa wiedza oraz dobre praktyki, takie jak: najnowsze techniki prognozowania suszy, systemy wczesnego ostrzegania przed falami upałów, a także sposoby poprawiania systemu szybkiego reagowania włącznie z  interwencjami lekarskimi na kryzysy zdrowotne o podłożu klimatycznym. Organizacja GCCHE wspiera również wiedzę w zakresie wydajności planety, która dotyczy relacji pomiędzy ludźmi a naturą.
„Istnieje mnóstwo dowodów na to, że prowadzenie polityki ograniczającej zmianę klimatu znacznie poprawia sytuację zdrowotną obywateli, np. ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, wypadków drogowych czy zwiększanie aktywności fizycznej” – twierdzi Carlos Dora, koordynator ds. Środowiska i Zdrowia Publicznego Światowej Organizacji Zdrowia, członek Rady Doradczej GCCHE. „Brakuje nam szkoleń, które pozwoliłyby pracownikom służby zdrowia korzystać z tej wiedzy w ramach codziennej praktyki, a także aby zwiększyć działania jednostek i społeczności na rzecz ochrony własnego zdrowia i planety”.
„Zmiana klimatu stanowi ogromne zagrożenie, ale to również okazja do zmian na lepsze” – mówi Kim Knowlton, wykładowca z Mailman School i członek rady GCCHE. „Naszym celem jest tworzenie programów nauczania, które przyspieszą opracowywanie metod ochrony zdrowia i walki ze zmianą klimatu tak, aby można było zapewnić pomoc medyczną tym, którzy jej potrzebują, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych i społeczności o niskich dochodach”.
„Codziennie widzimy jak gwałtowne burze, zanieczyszczenie powietrza i inne czynniki środowiskowe pogarszają nasze zdrowie” – twierdzi Michael Myers, dyrektor generalny Fundacji Rockefellera i członek Rady Doradczej GCCHE. „Dynamiczny rozwój i zdecydowane działania podejmowane przez konsorcjum złożone z najważniejszych instytucji na świecie pokazują, że wkrótce nadejdzie właściwa pomoc”.
 
Więcej o Global Consortium on Climate and Health Education
Organizacja GCCHE (Global Consortium on Climate and Health Education, Globalne konsorcjum na rzecz edukacji w zakresie klimatu i zdrowia) powstała w lutym 2017 r. To międzynarodowe forum dla szkół medycznych, które chcą uwzględnić wpływ zmiany klimatu na zdrowie w swoim programie nauczania tak, aby wykształcić kadrę wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, którzy będą w stanie przygotować i chronić społeczeństwo przed szkodliwym wpływem zaburzeń klimatycznych. GCCHE to nieustannie rozwijana baza wiedzy, materiały szkoleniowe, najnowsze wiadomości i informacje o wydarzeniach, programach partnerskich i wspólnych działaniach związanych ze zmianą klimatu i ochroną zdrowia.
 
Artykuł ukazał się na stronie https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-09/cums-mt1092617.php